Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 14

Sa Unsang Paagi Makalikay Ka sa mga Problema sa Kuwarta?

“Kadtong hilig maglipaylipay mapobre; kadtong hilig ug bino ug lana dili madato.”

Proverbio 21:17

“Ang nanghulam ulipon sa nagpahulam.”

Proverbio 22:7

“Kinsa kaninyo nga buot magtukod ug torre ang dili una molingkod ug kuwentahon ang gasto aron matino kon duna ba siyay igong kuwarta nga ikahuman niini? Kay kon dili, basig igo lang siyang makabutang sa pundasyon niini apan dili makahuman, ug ang tanang makakita magbiaybiay niya, nga mag-ingon: ‘Kining tawhana nagpatugatugag tukod apan dili diay makahuman.’”

Lucas 14:28-30

“Dihang nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an: ‘Hiposa ang sobra aron walay mausik.’”

Juan 6:12