Proverbio 21:1-31

  • Giyahan ni Jehova ang kasingkasing sa hari (1)

  • Hustisya mas maayo kay sa halad (3)

  • Kugihan molampos (5)

  • Ang dili maminaw sa makaluluoy dili paminawon (13)

  • Walay kaalam nga makabarog batok kang Jehova (30)

21  Ang kasingkasing sa usa ka hari samag agos sa sapa sa kamot ni Jehova.+ Iya ning giyahan bisan asa Niya gusto.+   Para sa usa ka tawo ang tanan niyang dalan husto,+Apan susihon ni Jehova ang mga kasingkasing.*+   Ang pagbuhat kon unsay husto ug matarongMas makapalipay kang Jehova kay sa halad.+   Ang mapahitas-ong mga mata ug ang aroganteng kasingkasing—Ang lampara nga naggiya sa daotan maoy sala.+   Ang mga plano sa kugihan moresulta gyod ug kalamposan,*+Apan ang tanang madalidalion seguradong mopaingon sa kakabos.+   Ang pagbaton ug mga bahandi pinaagi sa bakakong dilaSamag gabon nga daling mawala, samag makamatayng lit-ag.*+   Ang bayolenteng mga buhat sa daotan magbanlas nila,+Kay dili sila mobuhat ug matarong.   Daotan ang dalan sa tawong sad-an,Apan ang binuhatan sa tawong inosente maoy matarong.+   Maayo pang mopuyo sa suok sa atopKay sa mopuyo sa balay uban ang palaaway* nga asawa.+ 10  Ang daotan nangandoy ug pagkadaotan;+Dili siya maluoy sa iyang isigkatawo.+ 11  Dihang silotan ang mabiaybiayon, ang walay kasinatian mahimong mas maalamon,Ug dihang ang maalamon makadawat ug lawom nga pagsabot, siya mahibalo kon unsay buhaton.*+ 12  Obserbahan sa Matarong nga Diyos ang balay sa daotan;Iyang laglagon ang daotan.+ 13  Kadtong nagsampong sa iyang dalunggan sa tawong makaluluoy nga nagpakitabangDili pod tubagon dihang siya motawag.+ 14  Ang regalo nga sekretong gihatag makawala sa kasuko,+Ug ang gitago nga hiphip* makawala sa grabeng kasuko. 15  Kalipay sa matarong ang pagbuhat ug matarong,+Apan makahahadlok kini niadtong naghimog daotan. 16  Ang tawo nga mobiya sa dalan sa lawom nga pagsabotMopahulay uban sa mga patay.+ 17  Kadtong hilig maglipaylipay mapobre;+Kadtong hilig ug bino ug lana dili madato. 18  Ang daotan maoy ilukat para sa matarong,Ug ang malimbongon maoy kuhaon puli sa matarong.+ 19  Maayo pang mopuyo sa kamingawanKay sa mopuyo sa balay uban ang palaaway* ug makalagot nga asawa.+ 20  Ang bililhong bahandi ug lana naa sa balay sa maalamon,+Apan usikan* ra sa buangbuang ang naa niya.+ 21  Kadtong nagtinguhag pagkamatarong ug maunongong gugmaMakakaplag ug kinabuhi, pagkamatarong, ug himaya.+ 22  Ang maalamon makakatkat* sa siyudad sa mga tawong gamhanan,Ug pukanon niya ang kusog nga ilang gisaligan.+ 23  Kadtong nagbantay sa iyang baba ug dilaMakalikay sa problema.+ 24  Mapangahason, grabe ka hambogiro ang tawagSa tawong mangahas nga dili maghunahuna sa iyang ginabuhat.+ 25  Ang gipangandoy sa tapolan maoy mopatay niya,Kay dili motrabaho ang iyang mga kamot.+ 26  Sa tibuok adlaw mahakogon siyang nangandoy,Apan ang matarong mohatag, wala siyay ihikaw.+ 27  Ang halad sa mga daotan dulumtanan.+ Labaw na gyod kon itanyag niya kini nga may daotang motibo!* 28  Ang bakakong saksi malaglag,+Apan ang testimonya sa tawong naminaw pag-ayo molampos.* 29  Ang daotan magpabaga sa iyang nawong,+Apan ang matul-id mao ang segurado ug dalan.*+ 30  Walay kaalam o katakos sa pag-ila o tambag nga makabarog batok kang Jehova.+ 31  Ang kabayo giandam para sa adlaw sa gubat,+Apan ang kaluwasan iya ni Jehova.+

Mga Footnote

O “motibo.”
O “kaayohan.”
O posible, “para niadtong gustog kamatayon.”
O “reklamador; yawyawan.”
O “makabaton ug kahibalo.”
Literal, “ang hiphip diha sa dughan.”
O “reklamador; yawyawan.”
Literal, “lamyon.”
O “makadaog.”
O “uban ang makauulawng paggawi!”
Literal, “mosulti hangtod sa hangtod.”
O “Apan ang matul-id ang maghimo sa iyang dalan nga segurado.”