Proverbio 15:1-33

  • Kalmadong tubag makawala sa kapungot (1)

  • Mata ni Jehova naa sa tanang lugar (3)

  • Pag-ampo sa matul-id makapalipay sa Diyos (8)

  • Plano mapakyas kon dili mangonsulta (22)

  • Mamalandong sa dili pa motubag (28)

15  Ang kalmadong* tubag makawala sa kapungot,+Apan ang sakit nga pulong makahaling sa kasuko.+   Ang dila sa maalamon magsultig maayong mga butang nga iyang nahibaloan,+Apan ang baba sa buangbuang magsultig kabuangan.   Ang mga mata ni Jehova naa sa tanang lugar,Nga nagtan-aw sa daotan ug sa maayo.+   Ang kalmadong dila* maoy kahoy sa kinabuhi,+Apan ang sakit nga sinultihan makapaluya sa buot.*   Ang buangbuang dili motahod sa disiplina sa iyang amahan,+Apan ang maalamon modawat ug pagbadlong.*+   Daghag bahandi sa balay sa matarong,Apan ang abot* sa daotan maoy hinungdan sa iyang kadaot.+   Ang mga ngabil sa maalamon nagsabwag ug kahibalo,+Apan ang kasingkasing sa buangbuang dili ingon niana.+   Ang halad sa daotan dulumtanan kang Jehova,+Apan malipay Siya sa pag-ampo sa matul-id.+   Gidumtan ni Jehova ang dalan sa daotan,+Apan gihigugma Niya ang naghimog matarong.+ 10  Ang disiplina daotan* para niadtong mibiya sa maayong dalan,+Apan ang nagdumot sa pagbadlong mamatay.+ 11  Makita ni Jehova ang Lubnganan* ug ang dapit sa kalaglagan.*+ Labaw na gyod ang kasingkasing sa mga tawo!+ 12  Dili higugmaon sa mabiaybiayon ang nagbadlong* niya.+ Dili siya mokonsulta sa maalamon.+ 13  Ang malipayong kasingkasing moresultag malipayong panagway,Apan ang kasakit sa kasingkasing makadugmok sa espiritu.+ 14  Ang masinabtanong kasingkasing mangitag kahibalo,+Apan kabuangan ang ginakaon* sa baba sa buangbuang.+ 15  Dili maayo ang tanang adlaw sa sinakit,+Apan kadtong malipayon* ug kasingkasing pirmeng nagkombira.+ 16  Mas maayo pa ang diyutay apan may kahadlok kang Jehova+Kay sa daghang bahandi apan naay kabalaka.*+ 17  Mas maayo pa nga gulay ang sud-an apan naghigugmaay+Kay sa tambok* nga torong baka apan nagdumtanay.+ 18  Ang tawong init ug ulo mopasamot sa away,+Apan ang dili daling masuko mopakalma sa panaglalis.+ 19  Ang dalan sa tapolan parehas sa koral nga mga tunok,+Apan ang agianan sa mga matul-id parehas sa patag nga dalan.+ 20  Ang anak nga maalamon makapalipay sa iyang amahan,+Apan ang buangbuang nagtamay sa iyang inahan.+ 21  Ang binuang makapalipay niadtong dili maayog panghunahuna,*+Apan ang tawo nga naay katakos sa pag-ila nagsubay sa hustong dalan.+ 22  Mapakyas ang mga plano kon dili mangonsulta,*Apan naay kalamposan kon daghan ang magtatambag.+ 23  Malipay ang tawo sa paghatag ug hustong tubag,*+Ug ang pulong nga gisulti sa hustong panahon—maayo gyod kaayo!+ 24  Ang dalan sa kinabuhi nagtultol sa tawong maalamon padulong sa ibabaw,+Aron ilikay siya sa Lubnganan* sa ubos.+ 25  Lumpagon ni Jehova ang balay sa mapahitas-on,+Apan iyang panalipdan ang utlanan sa yuta sa biyuda.+ 26  Gidumtan ni Jehova ang mga plano sa daotan,+Apan malipay Siya sa maayong mga pulong.+ 27  Ang manglimbong aron makabentaha magdalag kadaot* sa iyang panimalay,+Apan ang nagdumot sa hiphip magpabiling buhi.+ 28  Ang kasingkasing sa matarong mamalandong sa dili pa motubag,*+Apan ang baba sa daotan mosultig daotan. 29  Si Jehova layo kaayo sa daotan,Apan paminawon niya ang pag-ampo sa matarong.+ 30  Ang hayag nga mga mata* makapalipay sa kasingkasing;Ang maayong balita makapabaskog* sa mga bukog.+ 31  Ang maminaw sa pagbadlong nga nagahatag ug kinabuhiNagpuyo uban sa mga maalamon.+ 32  Ang dili modawat ug disiplina nagdumot sa iyang kinabuhi,+Apan ang maminaw sa pagbadlong makabaton ug pagsabot.*+ 33  Ang pagkahadlok kang Jehova magtudlo sa tawo nga magmaalamon,+Ug ang pagpaubos moresultag himaya.+

Mga Footnote

O “malumong.”
O “makaayo nga dila.”
Literal, “makadugmok sa espiritu.”
O “pagsaway.”
O “kita.”
O “sobra ra.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O “ang Abaddon.”
O “nagtul-id.”
O “gitinguha.”
O “maayo.”
O “kalibog.”
Literal, “gipakaon sa pasungan.”
Literal, “nakulangan ang kasingkasing.”
O “walay kompidensiyal nga pag-estoryahay.”
Literal, “sa tubag sa iyang baba.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O “kaulawan.”
O “maghunahuna pag-ayo kon unsaon pagtubag; maghunahuna ayha mosulti.”
O “Ang mapahiyomong panagway.”
Literal, “makapatambok.”
Literal, “kasingkasing.”