Proverbio 25:1-28

  • Ayawg isulti ang sekreto sa uban (9)

  • Pulong sa hustong panahon (11)

  • Pagtahod sa pribasiya (17)

  • Pagpundok ug mga baga sa ulo sa kaaway (21, 22)

  • Maayong balita samag bugnawng tubig (25)

25  Kini sab ang mga panultihon ni Solomon,+ nga gikopya* sa mga tawo ni Ezequias+ nga hari sa Juda:   Himaya sa Diyos ang pagtipig ug sekreto,+Ug himaya sa mga hari ang pagsusi sa usa ka butang.   Sama nga taas ang langit ug lawom ang yuta,Dili sab masayran kon unsay naa sa kasingkasing sa mga hari.   Kuhaa ang naglutaw nga hugaw gikan sa gitunaw nga plata,Ug ang plata mahimong puro.+   Kuhaa ang daotan sa atubangan sa hari,Ug ang iyang trono lig-ong matukod sa pagkamatarong.+   Ayaw pasidunggi ang imong kaugalingon atubangan sa hari,+Ug ayawg lingkod uban sa mga inila,+   Kay mas maayo pang moingon siya: “Saka diri,”Kay sa pakaulawan ka atubangan sa tawong halangdon.+   Ayaw pagdalidali sa pagpasakag kaso,Kay unsa man unyay imong himoon kon mapamatud-an sa uban nga sayop ka?+   Pakighusay sa imong isigkatawo,+Apan ayawg isulti ang sekreto sa uban,*+ 10  Aron kadtong makadungog dili magpakaulaw nimoUg dili ka makasabwag ug daotang estorya* nga dili na mabakwi. 11  Ang pulong nga gisulti sa hustong panahonSamag bulawang mansanas sa sudlanan* nga plata.+ 12  Ang pagbadlong sa maalamong tawoSamag ariyos nga bulawan ug alahas nga purong bulawan para sa dalunggan nga maminaw.+ 13  Ang matinumanong mensaheroSama sa kabugnaw sa niyebe sa adlaw sa pagpangani para sa nagpadala niya,Kay napalagsik niya ang iyang agalon.+ 14  Ang tawo nga manghambog nga mohatag ug regalo pero dili niya kini ihatagSamag panganod ug hangin nga walay dalang ulan.+ 15  Pinaagi sa pagpailob ang komandante malukmay,Ug ang lumo nga dila makabalig bukog.+ 16  Kon makakita kag dugos, kaon lag igo nimo,Kay kon daghan kaayo ang imong kaonon, basig imo ra ning isuka.+ 17  Ayaw pagsigeg adto sa balay sa imong isigkatawo,Aron dili siya mapul-an ug magdumot nimo. 18  Ang tawo nga motestigog bakak batok sa iyang isigkatawo+Samag puspos sa gubat ug espada ug hait nga pana. 19  Ang pagsalig sa tawo nga dili kasaligan* panahon sa kalisdananSamag buak nga ngipon ug huyang nga tiil. 20  Ang tawo nga mokanta sa masulub-on ug kasingkasing+Samag tawo nga naghukas sa tugnawng panahonUg samag suka nga gibubo sa soda. 21  Kon ang imong kaaway* gigutom, hatagi siyag tinapay;Kon siya giuhaw, hatagi siyag tubig,+ 22  Kay pinaagi niana, nagpundok kag mga baga sa iyang ulo,*+Ug gantihan ka ni Jehova. 23  Ang hanging amihan magdalag kusog nga ulan,Ug ang dila nga tabian makapasuko sa uban.+ 24  Maayo pang mopuyo sa suok sa atopKay sa mopuyo sa balay uban ang palaaway* nga asawa.+ 25  Ang maayong balita gikan sa layong yuta+Samag bugnawng tubig para sa tawo* nga gikapoy. 26  Ang tawong matarong nga magpadala* sa tawong daotanSamag lapokon nga tubod ug daot nga atabay. 27  Dili maayo ang pagkaon ug daghang dugos,+Ug dili pod makahatag ug dungog ang pagtinguhag kadungganan.+ 28  Ang tawo nga dili makapugong sa iyang kasuko+Samag siyudad nga lumpag ang paril.

Mga Footnote

O “gikopya ug gitigom.”
O “ang kompidensiyal nga butang nga gisulti kanimo.”
O “makadaot nga tabi.”
O “kinulit.”
O posible, “tawong limbongan.”
Literal, “ang nagdumot nimo.”
Nagpasabot nga malukmay ang tawo ug matunaw ang iyang pagkagahi.
O “reklamador; yawyawan.”
O “kalag.”
O “mokompromiso uban.”