Proverbio 11:1-31

  • Kaalam naa sa mga mapainubsanon (2)

  • Apostata magdaot sa uban (9)

  • ‘Molampos kon daghan ang magtatambag’ (14)

  • Mahinatagon mouswag (25)

  • Ang nagsalig sa bahandi mapukan (28)

11  Ang limbongan nga timbangan dulumtanan kang Jehova,Apan ang eksakto* nga bato sa timbangan makapahimuot niya.+   Ang pagkamapangahason moresultag kaulawan,+Apan ang kaalam naa sa mga mapainubsanon.+   Ang integridad sa mga matul-id maoy naggiya nila,+Apan ang pagkamalimbongon sa mga traydor maoy molaglag nila.+   Ang bahandi* way pulos sa adlaw sa kasuko,+Apan ang pagkamatarong maoy makaluwas gikan sa kamatayon.+   Ang pagkamatarong sa dili salawayon maoy motul-id sa iyang dalan,Apan ang daotan mapukan tungod sa iyang pagkadaotan.+   Ang pagkamatarong sa mga matul-id maoy moluwas nila,+Apan ang mga traydor malit-agan sa ilang kaugalingong mga tinguha.+   Inigkamatay sa tawong daotan, ang iyang paglaom mahanaw;Ug ang mga pagdahom nga binase sa iyang gahom mahanaw pod.+   Ang matarong luwason gikan sa kasakit,Ug ang daotan maoy mopuli niya.+   Pinaagi sa iyang baba ang apostata* magpahinabog kadaot sa iyang isigkatawo,Apan pinaagi sa kahibalo maluwas ang matarong.+ 10  Ang pagkamaayo sa matarong makapalipay sa siyudad,Ug inigkawala sa daotan dunay pagsadya.+ 11  Tungod sa panalangin sa tawong matul-id mabayaw ang siyudad,+Apan malumpag kini tungod sa baba sa daotan.+ 12  Kadtong dili maayog panghunahuna* nagtamay* sa iyang isigkatawo,Apan kadtong may tinuod nga katakos sa pag-ila magpakahilom.+ 13  Ipanulti sa tigbutangbutang ang kompidensiyal nga mga butang,+Apan dili isulti* sa tawong kasaligan ang sekreto sa uban. 14  Kon walay maalamong giya,* ang katawhan mag-antos,Apan naay kalamposan* kon daghan ang magtatambag.+ 15  Ang mogarantiyag utang para sa estranyo masugamak gyod sa kadaot,+Apan ang naglikay* sa pagpakiglamano* naay kasegurohan. 16  Ang buotang* babaye makabaton ug himaya,+Apan ang mangtas nga mga tawo mangilog ug bahandi. 17  Ang buotang tawo* makahatag ug kaayohan sa iyang kaugalingon,+Apan ang bangis nga tawo magpahinabog kadaot* sa iyang kaugalingon.+ 18  Ang daotan makadawat ug way pulos nga mga suhol,+Apan ang nagpugas ug pagkamatarong makadawat ug tinuod nga ganti.+ 19  Ang lig-ong nagbarog sa pagkamatarong makabaton ug kinabuhi,+Apan ang naggukod sa daotan makaagom ug kamatayon. 20  Kadtong mga baliko ug kasingkasing dulumtanan kang Jehova,+Apan kadtong dili salawayon sa ilang dalan makapalipay niya.+ 21  Makasalig ka niini: Ang daotang tawo masilotan gyod,+Apan ang mga anak sa matarong makaikyas. 22  Samag bulawang singsing diha sa simod sa baboyAng guwapang babaye nga nagsalikway sa maayong panghukom. 23  Ang tinguha sa mga matarong moresultag maayo,+Apan ang gilaoman sa daotan moresulta sa kasuko sa Diyos. 24  Naay tawo nga magsigeg panghatag* pero nakabaton hinuon ug mas daghan;+Apan naay wala manghatag sa kon unsay angayng ihatag, pero napobre hinuon.+ 25  Ang tawong mahinatagon mouswag,*+Ug ang nagpalagsik* sa uban palagsikon pod.+ 26  Ang dili magbaligyag lugas tunglohon sa katawhan,Apan kadtong magbaligya niini makadawat ug panalangin. 27  Kadtong naningkamot sa paghimog maayo nagtinguha sa pag-uyon sa Diyos,*+Apan ang nangita sa pagkadaotan—kana gayod ang modangat kaniya.+ 28  Ang nagsalig sa iyang bahandi mapukan,+Apan ang matarong molambo samag berdeng mga dahon.+ 29  Kadtong nagdalag kadaot* sa iyang panimalay walay mapanunod,*+Ug ang buangbuang maulipon sa maalamog kasingkasing. 30  Ang bunga sa matarong maoy kahoy sa kinabuhi,+Ug maalamon kadtong makadanig mga tawo sa paghimog maayo.+ 31  Sa pagkatinuod, kon ang matarong sa yuta makadawat ug balos,Labaw na gyod ang daotan ug ang makasasala!+

Mga Footnote

O “kompleto.”
O “bililhong mga butang.”
O “tawong walay diyos.”
Literal, “nakulangan ang kasingkasing.”
O “way pagtahod.”
Literal, “Apan tabonan.”
O “pagtultol.”
O “kaluwasan.”
Literal, “nagdumot.”
Nakiglamano ingong panaad.
O “guwapang.”
O “Ang tawo nga may maunongong gugma.”
O “magdalag kaulawan.”
Literal, “sabwag.”
Literal, “dagayang nagbisbis.”
Literal, “patambokon.”
O “tawo.”
O “kaulawan.”
Literal, “makapanag-iyag hangin.”