Proverbio 28:1-28

  • Pag-ampo sa dili maminaw dulumtanan (9)

  • Kaluy-an ang motug-an (13)

  • Ang nagdali nga madato makasala (20)

  • Pagbadlong mas maayo kay sa pag-ulog-ulog (23)

  • Ang mahinatagon dili makulangan (27)

28  Ang daotan modagan bisag walay naggukod,Apan ang matarong sama ka isog sa leyon.*+   Dihang morebelde* ang mga nagpuyo sa usa ka yuta, ang prinsipe niini pirmeng ilisan,+Apan sa tabang sa tawo nga may pagsabot ug kahibalo, ang prinsipe* magdugay.+   Ang pobre nga manglimbong sa tawong makaluluoy+Samag ulan nga mobanlas sa tanang pagkaon.   Kadtong wala magtuman sa balaod nagdayeg sa mga daotan,Apan kadtong nagtuman sa balaod nasuko kanila.+   Ang mga tawong daotan dili makasabot sa hustisya,Apan kadtong nangita kang Jehova makasabot sa tanang butang.+   Maayo pa ang pobre nga naglakaw nga may integridadKay sa dato nga nagsubay sa daotang dalan.+   Ang anak nga may pagsabot nagtuman sa balaod,Apan ang nakig-uban sa mga hangol ug pagkaon nagpakaulaw sa iyang amahan.+   Kadtong nagpadaghan sa iyang bahandi pinaagig tubo+ ug dakong interesNagtigom niini para niadtong nagpakitag kaluoy sa mga pobre.+   Kadtong dili maminaw sa balaod—Bisan ang iyang pag-ampo dulumtanan.+ 10  Kadtong nagpahisalaag sa tawong matarong ngadto sa daotang dalan maunay sa iyang lit-ag,+Apan ang dili salawayon gantihan ug maayo.+ 11  Ang dato naghunahuna nga maalamon siya,+Apan ang pobre nga may pagsabot nahibalo kon kinsa gyod ang maong tawo.+ 12  Dihang modaog ang matarong, dunay dakong himaya,Apan dihang ang daotan maoy magmando, manago ang mga tawo.+ 13  Siya nga nagatabon sa iyang mga sala dili molampos,+Apan kadtong motug-an sa iyang mga sala ug mobiya niini kaluy-an.+ 14  Malipayon ang tawo nga kanunayng nagbantay,*Apan kadtong nagpagahi sa iyang kasingkasing makaagom ug katalagman.+ 15  Ang daotang tawo nga nagmando sa makaluluoy nga katawhanSamag nagngulob nga leyon ug nagahasmag nga oso.+ 16  Ang pangulo nga walay pagsabot moabuso sa iyang gahom,+Apan kadtong nagdumot sa pagbatog bahandi sa daotang paagi magpataas sa iyang kinabuhi.+ 17  Ang tawong nakapatay moikyas hangtod sa lubnganan.*+ Ayaw siyag tabangi. 18  Kadtong nagkinabuhi nga dili salawayon maluwas,+Apan kadtong daotag pagkinabuhi kalit nga malaglag.+ 19  Kadtong nagtikad sa iyang yuta makabaton ug daghang tinapay,Apan kadtong nangagpas sa way pulos nga mga butang mapobre.+ 20  Ang tawong matinumanon makadawat ug daghang panalangin,+Apan kadtong nagdali nga madato dili magpabiling inosente.+ 21  Dili maayo nga magpihigpihig;+Apan ang tawo posibleng mohimog daotan tungod lang sa usa ka tinapay. 22  Ang tawong masinahon* naghinamhinam nga makabatog bahandi,Apan wala siya mahibalo nga mapobre siya. 23  Kadtong nagabadlong+ mas pasalamatan sa ulahi+Kay sa tawong nagaulog-ulog. 24  Kadtong nagapangawat sa iyang amahan ug inahan ug moingon: “Dili ni sayop,”+Maoy kauban sa tulisan.+ 25  Ang tawong hakog* nagapahinabog away,Apan kadtong nagasalig kang Jehova mouswag.*+ 26  Kadtong nagasalig sa iyang kasingkasing buangbuang,+Apan kadtong naglakaw sa kaalam makaikyas.+ 27  Kadtong mohatag sa mga pobre dili makulangan,+Apan kadtong nagpiyong sa iyang mga mata kanila makadawat ug daghang tunglo. 28  Dihang ang mga daotan maoy magmando, ang tawo motago,Apan dihang sila mawala, ang matarong modaghan.+

Mga Footnote

O “batang leyon.”
O “molapas sa balaod.”
O “siya.”
O “mahadlok.”
O “gahong.”
O “hakog.”
O posible, “Ang aroganteng kalag.”
Literal, “patambokon.”