Proverbio 8:1-36

  • Kaalam misulti (1-36)

    • ‘Ako ang kinaunhan sa mga gihimo sa Diyos’ (22)

    • ‘Ingong batid nga magbubuhat tapad sa Diyos’ (30)

    • ‘Gikalipayan nako ang mga anak sa mga tawo’ (31)

8  Wala ba magsinggit ang kaalam? Wala ba magsigeg siyagit ang katakos sa pag-ila?+   Sa habog nga dapit+ duol sa dalan,Kini mipuwesto sa nagsanga nga mga dalan.   Duol sa mga ganghaan paingon sa siyudad,Sa entrada sa mga ganghaan,Kini nagsigeg singgit:+   “Oh katawhan, nanawag ko ninyo;Ako nagsinggit para sa tanan.*   Kamong mga walay kasinatian, kat-oni ang pagkamaalamon;+Kamong mga buangbuang, batoni ang maalamong kasingkasing.*   Paminaw, kay importante ang akong isulti,Ang akong mga ngabil nagsulti kon unsay husto;   Kay ang akong baba nagsultig kamatuoran sa hinayng tingog,Ug gidumtan sa akong mga ngabil ang daotan.   Ang tanang pulong sa akong baba matarong. Wala gyod koy isulti nga tinuis o daotan.   Dali kining masabtan niadtong may katakos sa pag-ila,Ug husto kini para sa mga nakakaplag ug kahibalo. 10  Dawata ang akong disiplina imbes plata,Ug kahibalo imbes kinamaayohang bulawan,+ 11  Kay ang kaalam mas maayo pa kay sa korales;*Ang tanang ubang bililhong butang dili ikatandi niini. 12  Ako, ang kaalam, nagpuyo uban sa pagkamaalamon;Akong nakaplagan ang kahibalo ug ang katakos sa panghunahuna.+ 13  Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang pagdumot sa daotan.+ Gidumtan nako ang pagbayaw sa kaugalingon, pagkagarboso,+ daotang dalan, ug malimbongong sinultihan.+ 14  Naa koy maayong tambag ug praktikal nga kaalam;+Akoa ang pagsabot+ ug gahom.+ 15  Pinaagi nako ang mga hari padayong naghari,Ug ang taas nga mga opisyal naghimog matarong nga mga balaod.+ 16  Pinaagi nako ang mga prinsipe padayong nagmando,Ug ang mga halangdon naghukom sa matarong nga paagi. 17  Akong gihigugma kadtong nahigugma nako,Ug kadtong nangita nako makakaplag nako.+ 18  Nia nako ang mga bahandi ug himaya,Ang mga bahandi nga dili mawala* ug ang pagkamatarong. 19  Ang akong bunga mas maayo pa kay sa bulawan, bisan sa dinalisay nga bulawan,Ug ang akong ihatag mas maayo pa kay sa kinamaayohang plata.+ 20  Naglakaw ko sa dalan sa pagkamatarong,Sa tunga sa mga dalan sa hustisya; 21  Hatagan nakog daghang panulondon ang mga nahigugma nako,Ug pun-on nako ang ilang mga balay-tipiganan. 22  Si Jehova nagbuhat nako ingong sinugdan sa iyang dalan,+Ang kinaunhan sa iyang mga nahimo kanhi.+ 23  Ako gipahimutang sukad pa sa karaang panahon,*+Sukad pa sa sinugdan, sa panahon nga wala pa ang yuta.+ 24  Mitungha ko* dihang wala pay lawom nga katubigan,+Dihang wala pay mga tubod nga nagsugwak ug tubig. 25  Sa wala pa mapahiluna ang kabukiran,Sa wala pa ang kabungtoran, nahimugso na ko, 26  Dihang wala pa niya buhata ang yuta ug ang kapatagan niiniO ang unang mga tibugol sa yuta. 27  Didto ko dihang giandam niya ang langit;+Dihang gibadlisan niya ang ibabaw sa katubigan diin magtagbo ang langit ug yuta,+ 28  Dihang gipahimutang niya* ang mga panganod sa itaas,Dihang iyang gitukod ang mga tubod sa lawom nga katubigan, 29  Dihang naghimo siyag balaod para sa dagatNga ang mga tubig niini kinahanglang dili molapas sa iyang sugo,+Dihang iyang gitukod* ang mga pundasyon sa yuta, 30  Didto ko tapad niya ingong batid nga magbubuhat.+ Ako ang labaw niyang gikalipayan+ sa matag adlaw;Nalipay ko diha sa iyang atubangan sa tanang panahon;+ 31  Nalipay kong nagtan-aw sa iyang yuta nga maayong puy-an,Ug labaw nakong gikalipayan ang mga anak sa mga tawo.* 32  Ug karon, mga anak, paminawa ko;Malipayon gyod ang nagsubay sa akong mga dalan. 33  Pamati sa disiplina+ ug mahimo kang maalamon,Ug ayaw gayod kinig isalikway. 34  Malipayon ang tawo nga maminaw nakoPinaagi sa pag-adtog sayo* sa akong mga pultahan kada adlaw,Pinaagi sa paghulat duol sa entrada sa akong balay. 35  Kay ang makakaplag nako makakaplag ug kinabuhi,+Ug madawat niya ang pag-uyon ni Jehova. 36  Apan ang dili magtagad nako magdaot sa iyang kaugalingon,Ug ang nagdumot nako nahigugma sa kamatayon.”+

Mga Footnote

Literal, “sa mga anak nga lalaki sa mga tawo.”
Literal, “sabta ang kasingkasing.”
Tan-awa sa Glossary.
O “bililhong mga panulondon.”
O “sukad pa sa panahon nga dili maihap.”
O “Gipatungha ko nga samag inubanag kasakit sa pagbati.”
Literal, “gihimo niyang lig-on.”
O “gimando.”
O “katawhan.”
O “sa pagpabiling nagmata diha.”