Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 18

Sa Unsang Paagi Masuod Ka sa Diyos?

“Oh Tigpatalinghog sa pag-ampo, moduol kanimo ang tanang matang sa katawhan.”

Salmo 65:2

“Salig kang Jehova sa bug-os nimong kasingkasing, ug ayawg salig sa kaugalingon nimong pagsabot. Sa tanan nimong dalan konsideraha siya, ug tul-iron niya ang imong mga agianan.”

Proverbio 3:5, 6

“Aron ilang mabatonan ang kinabuhing walay kataposan, kinahanglan silang makaila kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa imong gipadala, si Jesu-Kristo.”

Juan 17:3

“Sa pagkatinuod, [ang Diyos] dili layo sa matag usa kanato.”

Buhat 17:27

“Kini ang padayon nakong giampo, nga ang inyong gugma modagaya pa apil ang tukmang kahibalo ug bug-os nga pagsabot.”

Filipos 1:9

“Kon duna kaninyoy nakulangan ug kaalam, padayon siyang mangayo sa Diyos, kay siya madagayaong nagahatag sa tanan ug dili mamuyboy, ug kini ihatag kaniya.”

Santiago 1:5

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo. Hinloi ang inyong mga kamot, kamong makasasala, ug lunsaya ang inyong kasingkasing, kamong maduhaduhaon.”

Santiago 4:8

“Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong tumanon ang iyang mga sugo; ug dili bug-at ang iyang mga sugo.”

1 Juan 5:3