Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 8

Diyos bay Mabasol sa Pag-antos sa Tawo?

“Ang matuod nga Diyos dili gayod mobuhat ug daotan, ug ang Labing Gamhanan dili gayod mohimog sayop nga binuhatan!”

Job 34:10

“Dihang ang usa anaa sa pagsulay, dili siya angayng moingon: ‘Gisulayan ko sa Diyos.’ Kay ang Diyos dili masulayan sa pagbuhat ug daotan, ni siya mosulay kang bisan kinsa pinaagi sa pagbuhat ug daotan.”

Santiago 1:13

“Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay gimahal mo niya.”

1 Pedro 5:7

“Si Jehova dili langayan sa pagtuman sa iyang saad, sama sa gihunahuna sa ubang tawo, apan nagpailob siya ninyo kay dili niya gusto nga naay malaglag kondili gusto niya nga ang tanan maghinulsol.”

2 Pedro 3:9