Proverbio 22:1-29

  • Maayong ngalan mas maayo kay sa daghang bahandi (1)

  • Sayo nga pagbansay mapuslan hangtod sa pagkatigulang (6)

  • Tapolan nahadlok sa leyon sa gawas (13)

  • Disiplina magtangtang sa kabuangan (15)

  • Hawod nga trabahante mag-alagad sa mga hari (29)

22  Ang maayong ngalan* mao ang pilion imbes ang daghang bahandi;+Ang pagtahod* mas maayong mabatonan kay sa plata ug bulawan.   Mao ni ang kaamgiran sa* dato ug pobre:Parehas silang gihimo ni Jehova.+   Ang tawong maalamon makakita sa kapeligrohan ug molikay niana,Pero ang walay kasinatian moderetso ra ug mag-antos sa resulta.*   Ang resulta sa pagpaubos ug sa pagkahadlok kang JehovaMaoy bahandi ug himaya ug kinabuhi.+   Naay mga tunok ug mga bitik ang dalan sa tawong daotan,Apan ang nagpabili sa iyang kinabuhi magpalayo niini.+   Bansaya ang bata* sa dalan nga angay niyang subayon;+Bisag matigulang na siya dili siya motipas gikan niini.+   Ang dato mao ang magmando sa pobre,Ug ang nanghulam ulipon sa nagpahulam.+   Kadtong nagpugas ug pagkadili-matarong moanig kadaot,+Ug ang bunal sa iyang grabeng kasuko mabali.+   Ang mahinatagon* panalanginan,Kay ginapaambit niya sa pobre ang iyang pagkaon.+ 10  Papahawaa ang mabiaybiayon,Ug mawala ang panaglalis;Ang mga away* ug pagpanginsulto maundang. 11  Kadtong putlig kasingkasing ug maayog sinultihan,Mahimo niyang higala ang hari.+ 12  Ang mga mata ni Jehova nagbantay sa kahibalo,Apan Iyang pakyason ang mga pulong sa traydor.+ 13  Ang tapolan nag-ingon: “Naay leyon sa gawas! Patyon ko sa tunga sa plasa!”+ 14  Ang baba sa makasasala* nga babaye maoy lawom nga bangag.+ Ang gihukman ni Jehova mahulog niana. 15  Ang binuang nabugkos sa kasingkasing sa bata,*+Apan ang bunal sa disiplina maoy magtangtang ug magpalayo niana gikan niya.+ 16  Kadtong nanikas sa pobre aron mosamot ka dato+Ug kadtong naghatag ug mga regalo sa datoMapobre sa ulahi. 17  Paminaw pag-ayo sa mga pulong sa maalamon,+Aron tibuok kasingkasing nimong madawat ang akong kahibalo,+ 18  Kay magmalipayon ka kon tipigan nimo kini sa imong kasingkasing,+Aron kanunay nimo kining hisgotan.+ 19  Aron kang Jehova ka mosalig, Hatagan ti kag kahibalo karong adlawa. 20  Di ba gisulatan na ti ka,Gihatagag tambag ug kahibalo, 21  Para tudloan ka sa husto ug kasaligang mga pulong,Aron inigbalik nimo sakto ang imong ireport sa nagpadala nimo? 22  Ayawg kawati ang pobre kay pobre siya,+Ug ayawg daogdaoga ang makaluluoy diha sa ganghaan sa siyudad,+ 23  Kay si Jehova ang molaban sa ilang kaso+Ug iyang patyon ang nagdaogdaog nila. 24  Ayaw pakig-uban sa tawong init ug uloO sa tawong masuk-anon, 25  Aron dili ka maparehas niyaUg dili nimo malit-agan ang imong kaugalingon.+ 26  Likayi nga maapil ka niadtong mga makiglamano aron manaad,Niadtong mogarantiya sa utang sa uban.+ 27  Kon wala kay ikabayad,Kuhaon ang imong higdaanan! 28  Ayaw isibog ang karaang mohonNga gibutang sa imong mga katigulangan.+ 29  Nakakita na ba kag tawo nga hawod sa iyang ginahimo? Motindog siya atubangan sa mga hari;+Dili siya motindog atubangan sa ordinaryong mga tawo.

Mga Footnote

Literal, “pag-uyon.”
O “Ang maayong reputasyon.” Literal, “Ang ngalan.”
Literal, “Nagtagbo ang.”
O “silot.”
O “batan-on.”
Literal, “Siya nga maayog mata.”
O “demanda.”
Literal, “estranyo.” Tan-awa ang Pr 2:16.
O “batan-on.”