Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B5

Tabernakulo ug Hataas nga Saserdote

Lainlaing Bahin sa Tabernakulo

 1. 1 Kaban (Ex 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kortina (Ex 26:31-33)

 3. 3 Haligi Para sa Kortina (Ex 26:31, 32)

 4. 4 Balaan (Ex 26:33)

 5. 5 Labing Balaan (Ex 26:33)

 6. 6 Tabil (Ex 26:36)

 7. 7 Haligi Para sa Tabil (Ex 26:37)

 8. 8 Suksokanang Patongan nga Tumbaga (Ex 26:37)

 9. 9 Halaran sa Insenso (Ex 30:1-6)

 10. 10 Lamesa sa Halad nga Tinapay (Ex 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Tangkawan (Ex 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Telang Pangtolda nga Lino (Ex 26:1-6)

 13. 13 Telang Pangtolda nga Balhibo sa Kanding (Ex 26:7-13)

 14. 14 Tabon nga Panit sa Laking Karnero (Ex 26:14)

 15. 15 Tabon nga Panit sa Poka (Ex 26:14)

 16. 16 Kuwadrong Bayanan (Ex 26:15-18, 29)

 17. 17 Suksokanang Patongan nga Plata Para sa Kuwadrong Bayanan (Ex 26:19-21)

 18. 18 Balabag (Ex 26:26-29)

 19. 19 Suksokanang Patongan nga Plata (Ex 26:32)

 20. 20 Kawakawa nga Tumbaga (Ex 30:18-21)

 21. 21 Halaran sa Halad nga Sinunog (Ex 27:1-8)

 22. 22 Hawanan (Ex 27:17, 18)

 23. 23 Entrada (Ex 27:16)

 24. 24 Kortina nga Lino (Ex 27:9-15)

Hataas nga Saserdote

Gidetalye sa Exodo kapitulo 28 ang besti sa hataas nga saserdote sa Israel