Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 16

Unsay Imong Himoon Aron Dili Ka Malumsan sa Kabalaka?

“Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya motabang kanimo. Dili gyod niya itugot nga mapukan ang matarong.”

Salmo 55:22

“Ang mga plano sa kugihan moresulta gyod ug kalamposan, apan ang tanang madalidalion seguradong mopaingon sa kakabos.”

Proverbio 21:5

“Ayawg kahadlok, kay ako nagauban kanimo. Ayawg kabalaka, kay ako imong Diyos. Ako magpalig-on kanimo, oo, ako magtabang kanimo. Ako magahawid gayod kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.”

Isaias 41:10

“Kinsa kaninyo ang makadugang ug usa ka maniko sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?”

Mateo 6:27

“Busa ayaw gayod kabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Ang mga problema karong adlawa mao ray hunahunaa.”

Mateo 6:34

“[Seguroa] ninyo ang mas importanteng mga butang.”

Filipos 1:10

“Ayawg kabalaka sa bisan unsa, apan sa tanang butang ipahibalo sa Diyos ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat; ug ang kalinaw nga gikan sa Diyos, nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa inyong kasingkasing ug hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus.”

Filipos 4:6, 7