Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 3

Kinsay Nagsulat sa Bibliya?

“Gisulat ni Moises ang tanang gisulti ni Jehova.”

Exodo 24:4

“Si Daniel nagdamgo ug nakakitag mga panan-awon samtang naghigda sa iyang higdaanan. Dayon gisulat niya ang iyang damgo; girekord niya kining tanan.”

Daniel 7:1

“Dihang nadawat ninyo ang pulong sa Diyos, nga inyong nadungog kanamo, gidawat ninyo kini dili ingong pulong sa tawo kondili kon unsa gyod kini, ingong pulong sa Diyos.”

1 Tesalonica 2:13

“Ang tibuok Balaang Kasulatan gisulat pinaagi sa paggiya sa Diyos ug mapuslanon sa pagtudlo.”

2 Timoteo 3:16

“Walay tagna sukad nga midangat pinaagi sa kabubut-on sa tawo, apan ang mga tawo nagsulti sa mensahe sa Diyos samtang sila gigiyahan sa balaang espiritu.”

2 Pedro 1:21