Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 9

Nganong Nag-antos ang mga Tawo?

“Ang kusog modagan dili kanunayng modaog sa lumba, o ang kusgan dili kanunayng modaog sa gubat, o ang maalamon dili kanunayng dunay pagkaon, o ang utokan dili kanunayng dunay bahandi, o ang dunay kahibalo dili kanunayng molampos, kay ang panahon ug ang wala damhang panghitabo modangat kanilang tanan.”

Ecclesiastes 9:11

“Sama nga ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.”

Roma 5:12

“Tungod niini ang Anak sa Diyos gipadayag, aron gub-on ang mga buhat sa Yawa.”

1 Juan 3:8

“Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.”

1 Juan 5:19