Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B14-A

Sukod ug Kuwarta

 • Sukod (kon likido)

 • Cor (10 ka bath / 60 ka hin)

  220 litros / 58.1 ka galon

 • Bath (6 ka hin)

  22 litros / 5.81 ka galon

 • Hin (12 ka log)

  3.67 litros

 • Log (1 ⁄ 12 ka hin)

  0.31 litros

 • Sukod (kon uga)

 • Homer (1 ka cor / 10 ka epah)

  220 litros

 • Epah (3 ka seah / 10 ka omer)

  22 litros

 • Seah (31 ⁄ 3 ka omer)

  7.33 litros

 • Omer (14 ⁄ 5 ka cab)

  2.2 litros

 • Cab

  1.22 litros

 • Quart

  1.08 litros

 • Sukod sa Gitas-on

 • Taas nga tangbo (6 ka taas nga maniko)

  3.11 metros / 10.2 piye

 • Tangbo (6 ka maniko)

  2.67 metros / 8.75 piye

 • Dupa

  1.8 metros / 6 piye

 • Taas nga maniko (7 ka dapal)

  51.8 sentimetros / 20.4 pulgadas

 • Maniko (2 ka dangaw / 6 ka dapal)

  44.5 sentimetros / 17.5 pulgadas

 • Mubo nga maniko

  38 sentimetros / 15 pulgadas

 • 1 ka Romanhong estadio

  1 ⁄ 8 ka Romanhong milya=185 metros / 606.95 piye

 1. 1 Tudlo (1 ⁄ 4 ka dapal)

  1.85 sentimetros / 0.73 pulgadas

 2. 2 Dapal (4 ka tudlo)

  7.4 sentimetros / 2.9 pulgadas

 3. 3 Dangaw (3 ka dapal)

  22.2 sentimetros / 8.75 pulgadas