Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 11

Unsay Kahimtang sa Tawo Inigkamatay?

“Mogula ang iyang espiritu, mobalik siya sa yuta; niana mismong adlawa mahanaw ang iyang mga hunahuna.”

Salmo 146:4

“Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay, apan ang mga patay walay nahibaloan nga bisan unsa . . . Bisan unsa nga mahimo sa imong kamot, buhata kana sa tibuok nimong kusog, kay walay buluhaton o plano o kahibalo o kaalam sa Lubnganan, ang dapit diin ka moadto.”

Ecclesiastes 9:5, 10

“[Si Jesus] miingon: ‘Si Lazaro nga atong higala natulog, apan moadto ko didto aron pukawon siya.’ Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga siya patay na. Apan naghunahuna sila nga ang gipasabot ni Jesus mao nga siya natulog lang. Unya sila giingnan ni Jesus sa walay lipodlipod: ‘Si Lazaro namatay.’”

Juan 11:11, 13, 14