Proverbio 3:1-35

  • Magmaalamon ug salig kang Jehova (1-12)

    • Pasidunggi si Jehova pinaagi sa bililhong mga butang (9)

  • Kaalam maghatag ug kalipay (13-18)

  • Kaalam maghatag ug kasegurohan (19-26)

  • Maayong buhat ngadto sa uban (27-35)

    • Buhatig maayo ang uban kon posible (27)

3  Anak ko, ayawg kalimti ang akong gitudlo,*Ug hinaot sundon sa imong kasingkasing ang akong kasugoan,   Kay kini magdugang kanimog daghang adlawUg mga tuig sa kinabuhi ug kalinaw.+   Ayawg tugoti nga biyaan ka sa maunongong gugma ug pagkamatinumanon.*+ Ihikot kini sa imong liog;Isulat kini sa imong kasingkasing;+   Unya uyonan ka sa Diyos ug sa mga tawoUg isipon ka ingong tawo nga lawom ug pagsabot.+   Salig kang Jehova+ sa bug-os nimong kasingkasing,Ug ayawg salig sa kaugalingon nimong pagsabot.+   Sa tanan nimong dalan konsideraha siya,+Ug tul-iron niya ang imong mga agianan.+   Ayawg salig sa kaugalingon nimong kaalam.+ Kahadloki si Jehova ug palayo sa daotan.   Kini makaayo sa imong lawas*Ug makapalagsik sa imong mga bukog.   Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong bililhong mga butang,+Pinaagi sa mga unang bunga* sa tanan nimong abot;*+ 10  Unya mapuno pag-ayo ang imong mga balay-tipiganan,+Ug moawas ang bag-ong bino sa imong mga pug-anag bino.* 11  Anak ko, ayawg isalikway ang disiplina ni Jehova,+Ug ayawg dumti ang iyang pagbadlong,+ 12  Kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong,+Sama sa ginahimo sa amahan sa pinangga niyang anak.+ 13  Malipayon ang tawo nga nakakaplag ug kaalam+Ug ang tawo nga nakabaton ug katakos sa pag-ila; 14  Ang pagbaton niini mas maayo pa kay sa pagbaton ug plata,Ug ang pagbaton niini* mas maayo pa kay sa pagbaton ug bulawan.+ 15  Kini mas bililhon pa kay sa korales;*Walay bisan unsa nga imong gipangandoy ang makatumbas niini. 16  Sa tuong kamot niini naa ang taas nga kinabuhi;Sa walang kamot niini naa ang bahandi ug himaya. 17  Ang mga dalan niini makapalipay,Ug ang tanang agianan niini maoy kalinaw.+ 18  Kini maoy kahoy sa kinabuhi niadtong naggunit niini,Ug kadtong naghawid pag-ayo niini tawgong malipayon.+ 19  Si Jehova nagtukod sa yuta pinaagi sa kaalam.+ Lig-on niyang gipahimutang ang kalangitan pinaagi sa katakos sa pag-ila.+ 20  Pinaagi sa iyang kahibalo nabahin ang lawom nga katubiganUg ang panganod sa kalangitan nagpatunghag yamog.+ 21  Anak ko, ayaw kinig* kalimti. Ampingi ang praktikal nga kaalam ug ang katakos sa panghunahuna; 22  Kini maghatag nimog kinabuhiUg mahimong nindot nga kuwentas sa imong liog; 23  Unya luwas kang molakaw sa imong dalan,Ug ang imong tiil dili gyod mapandol.*+ 24  Dihang mohigda ka, dili ka mobatig kahadlok;+Mohigda ka, ug nindot ang imong pagkatulog.+ 25  Dili ka mahadlok sa bisan unsang kalit nga katalagman+O sa bagyo nga mohapak sa daotan.+ 26  Kay bug-os kang makasalig kang Jehova;+Ang imong tiil ipalayo niya sa bitik.+ 27  Ayawg ihikaw ang maayo gikan niadtong angay nimong hatagan* niini+Kon makahimo ka sa* pagtabang.+ 28  Ayawg ingna ang imong isigkatawo: “Lakaw, balik na lang! Ugma na ko mohatag,”Kon makahatag ka karon. 29  Ayaw pagplanog daotan batok sa imong isigkatawo+Kon misalig siya nimo. 30  Ayaw pakig-away sa ubang tawo sa wala lay hinungdan+Kon wala siyay gibuhat nga daotan nimo.+ 31  Ayawg kasina sa bayolenteng tawo+Ug ayawg pilia ang bisan unsa sa iyang mga dalan, 32  Kay gidumtan ni Jehova ang tawong limbongan,+Apan makigsuod Siya sa matul-id.+ 33  Tunglohon ni Jehova ang panimalay sa daotan,+Apan iyang panalanginan ang panimalay sa matarong.+ 34  Kay iyang biaybiayon ang mga mabiaybiayon,+Apan pakitaan niyag kaayo ang buotan.*+ 35  Ang maalamon makapanunod ug kadungganan,Apan ang mga buangbuang nagbayaw sa kaulawan.+

Mga Footnote

O “balaod.”
O “kamatuoran.”
Literal, “pusod.”
O “sa kinamaayohan.”
O “kita.”
O “mga baril.”
O “pagbaton niini ingong ganansiya.”
Tan-awa sa Glossary.
Dayag, nagtumong sa mga hiyas sa Diyos nga gihisgotan sa unang mga bersikulo.
O “maigo sa bisan unsa.”
O “niadtong takos.”
O “Kon naa sa gahom sa imong kamot ang.”
O “maaghop.”