Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 1

Kinsa ang Diyos?

“Ang katawhan makaila unta nga ikaw, kansang ngalan maoy Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok yuta.”

Salmo 83:18

“Ilha nga si Jehova maoy Diyos. Siya ang nagbuhat kanato, ug kita iyang gipanag-iya.”

Salmo 100:3

“Ako si Jehova. Kana ang akong ngalan; dili nako ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya, ug dili nako ihatag ang akong pagdayeg ngadto sa kinulit nga mga larawan.”

Isaias 42:8

“Ang matag usa nga motawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”

Roma 10:13

“Siyempre, ang matag balay dunay nagtukod, apan ang nagtukod sa tanang butang mao ang Diyos.”

Hebreohanon 3:4

“Iyahat ang inyong mga mata sa langit ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga? Siya ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon, nga nag-ihap sa matag usa kanila; silang tanan gitawag niya sa ilang ngalan. Tungod sa iyang dako kaayong kusog ug sa iyang makapahinganghang gahom, walay usa kanila ang nawala.”

Isaias 40:26