Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B14-B

Kuwarta ug Timbang

Kuwarta ug Timbang sa Hebreohanong Kasulatan

Gerah (1⁄20 sa siklo)

0.57 gramos

10 ka gerah = 1 ka bekah

Bekah

5.7 gramos

2 ka bekah = 1 ka siklo

Pim

7.8 gramos

1 ka pim = 2⁄3 sa siklo

Siklo (pabug-at)

Siklo

11.4 gramos

50 ka siklo = 1 ka mina

Mina

570 gramos

60 ka mina = 1 ka talanton

Talanton

34.2 kilos

Darik (Persianhon, bulawan)

8.4 gramos

Esdras 8:27

Kuwarta ug Timbang sa Kristohanon Gregong Kasulatan

Lepton (Hudiyohanon, tumbaga o bronse)

1⁄2 sa quadrans

Lucas 21:2

Quadrans (Romanhon, tumbaga o bronse)

2 ka lepton

Mateo 5:26

Assarion (Sa Roma ug mga probinsiya niini, tumbaga o bronse)

4 ka quadrans

Mateo 10:29

Denario (Romanhon, plata)

64 ka quadrans

3.85 gramos

Mateo 20:10

= 1 ka Adlaw nga Suhol (12 ka oras)

Drakma (Grego, plata)

3.4 gramos

Lucas 15:8

= 1 ka Adlaw nga Suhol (12 ka oras)

Didrakma (Grego, plata)

2 ka drakma

6.8 gramos

Mateo 17:24

= 2 ka Adlaw nga Suhol

Tetradrakma sa Antioquia

Tetradrakma sa Tiro (Siklo nga plata sa Tiro)

Tetradrakma (Grego, plata; gitawag usab ug plata nga estatero)

4 ka drakma

13.6 gramos

Mateo 17:27

= 4 ka Adlaw nga Suhol

Mina

100 ka drakma

340 gramos

Lucas 19:13

= mga 100 ka adlaw nga suhol

Talanton

60 ka mina

20.4 kilos

Mateo 18:24

Pinadayag 16:21

= mga 20 ka tuig nga suhol

Libra (Romanhon)

327 gramos

Juan 12:3

“Usa ka libra nga lana, nga lunsay nga nardo”