Proverbio 16:1-33

  • Susihon ni Jehova ang mga motibo (2)

  • Itugyan kang Jehova ang imong ginahimo (3)

  • Matinud-anong timbangan gikan kang Jehova (11)

  • Garbo moresultag kadaot (18)

  • Pagkaubanon korona sa katahom (31)

16  Nagdepende sa tawo kon unsaon niya pag-andam ang naa sa iyang kasingkasing,*Apan ang tubag nga iyang ihatag* gikan kang Jehova.+   Para sa usa ka tawo ang tanan niyang dalan husto,*+Apan susihon ni Jehova ang mga motibo.*+   Itugyan kang Jehova bisan unsay imong ginahimo,*+Ug ang imong mga plano molampos.   Gihimo ni Jehova ang tanang butang aron molampos ang iyang katuyoan,Bisan gani ang paghanaw sa mga daotan sa adlaw sa katalagman.+   Gidumtan ni Jehova ang garbosog kasingkasing.+ Makasalig ka nga masilotan siya.   Pinaagi sa maunongong gugma ug pagkamatinumanon ang sayop mapasaylo,+Ug pinaagi sa pagkahadlok kang Jehova ang usa mopalayo sa daotan.+   Kon malipay si Jehova sa mga dalan sa usa ka tawo,Ipahinabo niya nga bisan ang iyang mga kaaway makigdait niya.+   Mas maayo pa nga pobre apan matarong+Kay sa dakog kita apan dili matinud-anon.+   Ang kasingkasing sa tawo mahimong magplano sa iyang dalan,Apan si Jehova ang magtultol sa iyang mga lakang.+ 10  Ang desisyon nga gikan sa Diyos angayng naa sa ngabil sa hari;+Dili niya angayng tuison ang hustisya.+ 11  Ang matinud-anong timbangan gikan kang Jehova;Gikan kaniya ang tanang pangtimbang nga bato diha sa sudlanan.+ 12  Gidumtan sa mga hari ang daotang mga buhat,+Kay ang trono lig-ong gitukod pinaagi sa pagkamatarong.+ 13  Ang matarong nga sinultihan makapalipay sa mga hari. Ilang gihigugma ang nagasulti nga matinud-anon.+ 14  Ang grabeng kasuko sa usa ka hari samag mensahero sa kamatayon,+Apan ang maalamong tawo magpakalma* niini.+ 15  Ang kahayag sa nawong sa hari moresultag malipayong kinabuhi;Ang iyang pag-uyon samag panganod sa ulan sa tingpamulak.+ 16  Mas maayo gyod ang pagbaton ug kaalam kay sa bulawan!+ Ang pagbaton ug pagsabot mao ang pilion imbes plata.+ 17  Ang dalan sa matul-id naglikay sa daotan. Kadtong nagbantay sa iyang agianan nagluwas sa iyang kinabuhi.+ 18  Ang garbo moresultag kadaot,Ug ang pagkamapahitas-on moresultag pagkapukan.+ 19  Mas maayo pa nga magpaubos* uban sa mga maaghop+Kay sa makigbahin sa inilog sa mapahitas-on. 20  Kadtong magpakitag lawom nga pagsabot sa usa ka butang molampos,*Ug malipayon kadtong nagasalig kang Jehova. 21  Ang maalamon ug kasingkasing mailhan nga may pagsabot,+Ug kadtong buotang manulti* makapadani.+ 22  Ang lawom nga pagsabot maoy tuboran sa kinabuhi niadtong nakabaton niini,Apan ang mga buangbuang disiplinahon sa ilang kabuangan. 23  Ang kasingkasing sa maalamon maghatag sa iyang baba ug lawom nga pagsabot+Ug maghimo sa iyang sinultihan nga madanihon. 24  Ang maayong sinultihan maoy dugos,Tam-is sa panglasa* ug makaayo sa kabukogan.+ 25  Naay dalan nga morag husto para sa usa ka tawo,Apan kamatayon diay ang dulnganan niana.+ 26  Ang gana sa pagkaon* sa trabahante maoy mopatrabaho niya pag-ayoKay pugson siya sa iyang kagutom.*+ 27  Kubkobon sa tawong walay pulos kon unsay daotan;+Ang iyang sinultihan samag makapaso nga kalayo.+ 28  Ang tawong samokan* magpahinabog away,+Ug ang tigbutangbutang magpabulag sa suod nga managhigala.+ 29  Ang tawong bayolente magdani sa iyang isigkatawoUg magdala niya sa daotang dalan. 30  Mangidhat siya dihang magplanog daotan. Paakon niya ang iyang ngabil dihang mohimo siyag daotan. 31  Ang pagkaubanon maoy korona sa katahom*+Sa ulo niadtong naglakaw sa matarong nga dalan.+ 32  Ang tawo nga dili daling masuko+ mas maayo kay sa banggiitang manggugubat,Ug ang nagapugong sa iyang kasuko* mas maayo kay sa nakailog ug siyudad.+ 33  Ang ripa* iitsa sa sabakan,+Apan ang matag desisyon pinaagi niini naggikan kang Jehova.+

Mga Footnote

O “ang hustong tubag.” Literal, “ang tubag sa dila.”
Literal, “Ang paghan-ay sa kasingkasing iya sa tawo.”
Literal, “lunsay.”
Literal, “espiritu.”
Literal, “Iligid kang Jehova ang imong mga buluhaton.”
O “maglikay.”
Literal, “ang mapainubsanog espiritu.”
Literal, “makakaplag ug maayo.”
O “Ug ang maayong sinultihan.” Literal, “Ug ang katam-is sa ngabil.”
O “kalag.”
Literal, “baba.”
O “kalag.”
O “nagplanog daotan.”
O “himaya.”
Literal, “nagamando sa iyang espiritu.”
Tan-awa sa Glossary.