Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 15

Sa Unsang Paagi Ka Magmalipayon?

“Mas maayo pa nga gulay ang sud-an apan naghigugmaay kay sa tambok nga torong baka apan nagdumtanay.”

Proverbio 15:17

“Ako, si Jehova, ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron makabaton kag kaayohan, ang Usa nga naggiya kanimo sa dalan nga angay nimong laktan.”

Isaias 48:17

“Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan, kay ila ang Gingharian sa langit.”

Mateo 5:3

“Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”

Mateo 22:39

“Buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”

Lucas 6:31

“Malipayon kadtong namati sa pulong sa Diyos ug nagsunod niini!”

Lucas 11:28

“Bisag dato ang usa ka tawo, ang iyang kabtangan dili makahatag niyag kinabuhi.”

Lucas 12:15

“Busa kon duna tay makaon ug masul-ob, kita magmakontento na niini.”

1 Timoteo 6:8

“Dunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”

Buhat 20:35