Proverbio 12:1-28

  • Ang nagdumot sa pagbadlong walay maayong panghukom (1)

  • “Mga pulong nga wala hunahunaa samag dunggab sa espada” (18)

  • Pagpasiugdag kalinaw makapalipay (20)

  • Bakakong ngabil dulumtanan kang Jehova (22)

  • Kabalaka makapaguol (25)

12  Ang nahigugma sa disiplina nahigugma sa kahibalo,+Apan ang nagdumot sa pagbadlong walay maayong panghukom.*+   Uyonan ni Jehova ang maayong tawo,Apan hukman Niya ang nagplanog daotan.+   Walay tawo nga mahimong luwas pinaagi sa paghimog daotan,+Apan ang matarong dili maluka.   Ang maayong* asawa korona sa iyang bana,+Apan ang asawa nga makauulaw ug buhat samag sakit nga modaot sa kabukogan sa iyang bana.+   Ang mga hunahuna sa matarong maoy hustisya,Apan ang giya gikan sa daotan malimbongon.   Ang mga pulong sa daotan samag kaaway nga nangatang aron mopatay,*+Apan ang baba sa matul-id maoy makaluwas.+   Dihang laglagon ang daotan mawala na sila,Apan ang panimalay sa matarong magpabilin.+   Ang tawo nga nag-amping sa iyang sinultihan dayegon,+Apan ang daotag kasingkasing tamayon.+   Mas maayo pa ang dili kaayo inila pero naay sulugoonKay sa hambogiro nga walay pagkaon.*+ 10  Ang matarong nagaatiman sa iyang mga hayop,+Apan bisan ang kaluoy sa daotan mapintas. 11  Ang nagtikad sa iyang yuta mabuhong sa pagkaon,+Apan ang nangagpas sa way pulos nga mga butang dili maayog panghunahuna.* 12  Ang daotan masina sa nakuha sa ubang tawong daotan,Apan ang matarong samag kahoy nga nagapamunga kay nakagamot pag-ayo. 13  Ang daotan malit-agan sa iyang daotang sinultihan,+Apan ang matarong makaikyas sa kasakitan. 14  Ang ginasulti sa usa ka tawo maghatag niyag kaayohan,+Ug ang iyang ginabuhat maghatag niyag ganti. 15  Ang dalan sa buangbuang husto sa iyang panan-aw,+Apan ang maalamon modawat ug tambag.+ 16  Ipakita dayon sa buangbuang* nga nasuko siya,+Apan balewalaon* ra sa maalamon ang insulto. 17  Ang matinud-anong saksi mosultig tinuod,*Apan ang bakakong saksi manglimbong. 18  Ang mga pulong nga wala hunahunaa samag dunggab sa espada,Apan ang dila sa maalamon makaayo.+ 19  Ang matinud-anong ngabil magpabilin hangtod sa hangtod,+Apan ang bakakong dila dili magdugay.+ 20  Ang pagpanglimbong naa sa kasingkasing niadtong nagplanog daotan,Apan malipayon kadtong nagpasiugdag* kalinaw.+ 21  Walay kadaot nga modangat sa matarong,+Apan ang daotan daghag katalagman.+ 22  Ang bakakong ngabil dulumtanan kang Jehova,+Apan ang matinumanon makapalipay niya. 23  Ang maalamon nagatago sa iyang nahibaloan,Apan ang kasingkasing sa buangbuang manulti sa iyang mga kabuang.+ 24  Ang mga kugihan mao ang magmando,+Apan ang mga tapolan mao ang maulipon.+ 25  Ang kabalaka diha sa kasingkasing sa tawo makapaguol* niya,+Apan ang maayong pulong makapalipay niya.+ 26  Ang matarong nagasusi sa iyang sibsibanan,Apan ang dalan sa mga daotan magpasaag kanila. 27  Ang tapolan dili mogukod sa hayop nga dakponon,+Apan ang pagkakugihan maoy bililhong bahandi sa usa ka tawo. 28  Ang dalan sa pagkamatarong motultol sa kinabuhi;+Niining dalana walay kamatayon.

Mga Footnote

O “walay hunahuna.”
O “may katakos nga.”
Literal, “nangatang para sa dugo.”
Literal, “tinapay.”
Literal, “nakulangan ang kasingkasing.”
O “Ipakita sa buangbuang nianang adlawa.”
Literal, “tabonan.”
Literal, “mosulti kon unsay matarong.”
Literal, “magtatambag sa.”
O “makapaluya.”