Proverbio 14:1-35

  • Kasingkasing nahibalo sa iyang kasakit (10)

  • Ang dalan nga morag husto kamatayon ang dulnganan (12)

  • Ang walay kasinatian motuo sa tanang madunggan (15)

  • Dato daghag higala (20)

  • Kalmadong kasingkasing makaayo sa lawas (30)

14  Ang babayeng tinuod nga maalamon nagpalig-on sa iyang balay,+Apan ang buangbuang naglumpag niana pinaagi sa iyang mga kamot.   Ang nagsubay sa matarong nga dalan nahadlok kang Jehova,Apan ang tawong malimbongon* nagtamay Kaniya.   Ang mapahitas-ong sinultihan sa buangbuang morag bunal,Apan ang mga ngabil sa mga maalamon manalipod nila.   Kon walay baka hinlo ang pasungan,Apan tungod sa kusog sa torong baka dagaya ang abot.   Ang matinumanong saksi dili mamakak,Apan ang bakakong saksi magsigeg pamakak.+   Ang mabiaybiayon nangitag kaalam apan wala siyay makaplagan,Apan para sa tawong may pagsabot, ang kahibalo dali rang makit-an.+   Palayo sa tawong buangbuang,Kay wala kay makuhang kahibalo gikan sa iyang mga ngabil.+   Pinaagi sa kaalam masabtan sa maalamon kon asa siya paingon,Apan ang mga buangbuang malimbongan* sa ilang mga kabuang.+   Kataw-an ra sa mga buangbuang ang ilang sala,*+Apan ang mga matul-id andam makig-uli.* 10  Ang kasingkasing nahibalo sa iyang kasakit,Ug walay laing makaambit sa kalipay niini. 11  Ang balay sa mga daotan laglagon,+Apan ang tolda sa mga matul-id mouswag. 12  Naay dalan nga morag husto para sa usa ka tawo,+Apan kamatayon diay ang dulnganan niana.+ 13  Bisag nagkatawa, ang kasingkasing posibleng naa sa kasakit,Ug ang pagsadya puwedeng mosangko sa kaguol. 14  Ang daotag kasingkasing moani sa sangpotanan sa iyang mga dalan,+Apan ang maayong tawo moani sa ganti sa iyang binuhatan.+ 15  Ang inosente* motuo sa tanan niyang madunggan,Apan ang maalamon mamalandong sa matag lakang.+ 16  Ang maalamon mag-amping ug mopalayo sa daotan,Apan ang buangbuang kompiyansa kaayo ug magpasagad lang.* 17  Ang tawong masuko dayon makahimog kabuangan,+Apan ang tawong maghunahuna pag-ayo* gidumtan. 18  Ang inosente* makapanunod ug kabuangan,Apan ang mga maalamon gikoronahag kahibalo.+ 19  Ang mga daotan moyukbo atubangan sa mga maayo,Ug ang tawong grabe ka daotan moyukbo sa ganghaan sa matarong. 20  Ang pobre dumtan bisan sa iyang mga silingan,+Apan ang dato daghag higala.+ 21  Ang nagtamay sa iyang isigkatawo nakasala, Apan malipayon ang nagpakitag kaluoy sa mga pobre.+ 22  Dili ba masaag man kadtong nagplanog kadaot? Apan kadtong nagtinguha sa paghimog maayo makadawat ug maunongong gugma ug pagkamatinumanon.+ 23  Ang tanang paghago naay kaayohan,Apan kon puro estorya kawalad-on ang resulta.+ 24  Ang korona sa mga maalamon mao ang ilang bahandi;Apan ang binuang sa mga buangbuang moresultag dugang kabuangan.+ 25  Ang matuod nga saksi nagluwas ug mga kinabuhi,Apan ang malimbongon magsigeg pamakak. 26  Ang tawo nga nahadlok kang Jehova mosalig kaniya sa tanang butang,+Ug ang iyang mga anak makakitag dangpanan.+ 27  Ang pagkahadlok kang Jehova maoy tuboran sa kinabuhi,Aron ilikay ang usa ka tawo gikan sa mga lit-ag sa kamatayon. 28  Ang daghang katawhan mao ang himaya sa hari,+Apan ang magmamando nga walay sakop malaglag. 29  Ang tawong dili daling masuko nagpakitag katakos sa pag-ila,+Apan ipakita sa tawong walay pailob nga buangbuang siya.+ 30  Ang kalmadong kasingkasing makaayo* sa lawas,Apan ang pagselos makadunot sa kabukogan.+ 31  Kadtong nanikas sa makaluluoy nag-insulto sa iyang Magbubuhat,+Apan kadtong nagpakitag kaluoy sa pobre naghimaya Kaniya.+ 32  Ang daotan mapukan tungod sa iyang pagkadaotan,Apan ang matarong mapanalipdan tungod sa iyang integridad.+ 33  Ihilom sa tawong may pagsabot* ang iyang kaalam,+Apan ipanghambog sa buangbuang ang iyang nahibaloan. 34  Ang pagkamatarong magbayaw sa usa ka nasod,+Apan ang sala kaulawan sa katawhan. 35  Ang hari malipay sa alagad nga nagagawi uban ang lawom nga pagsabot,+Apan masuko siya sa naghimog kaulawan.+

Mga Footnote

O “daotan.”
O posible, “manglimbong sa uban pinaagi.”
O “ang pagpakig-uli.”
O “dunay maayong relasyon.”
O “walay kasinatian.”
O “ug masuk-anon.”
O “tawong may katakos sa panghunahuna.”
O “walay kasinatian.”
O “makahatag ug kinabuhi.”
Literal, “sa kasingkasing sa usa nga may pagsabot.”