Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A6-A

Tsart: Mga Propeta ug mga Hari sa Juda ug Israel (Bahin 1)

Mga Hari sa Duha ka Tribong Gingharian sa Juda sa Habagatan

997 B.C.E.

Rehoboam: 17 ka tuig

980

Abias (Abiam): 3 ka tuig

978

Asa: 41 ka tuig

937

Jehosapat: 25 ka tuig

913

Jehoram: 8 ka tuig

c. 906

Ahazias: 1 ka tuig

c. 905

Rayna Atalia: 6 ka tuig

898

Jehoas: 40 ka tuig

858

Amazias: 29 ka tuig

829

Uzzias (Azarias): 52 ka tuig

Mga Hari sa Napulo ka Tribong Gingharian sa Israel sa Amihanan

997 B.C.E.

Jeroboam: 22 ka tuig

c. 976

Nadab: 2 ka tuig

c. 975

Baasa: 24 ka tuig

c. 952

Elah: 2 ka tuig

Zimri: 7 ka adlaw (c. 951)

Omri ug Tibni: 4 ka tuig

c. 947

Omri (siya lang): 8 ka tuig

c. 940

Ahab: 22 ka tuig

c. 920

Ahazias: 2 ka tuig

c. 917

Jehoram: 12 ka tuig

c. 905

Jehu: 28 ka tuig

876

Jehoahaz: 14 ka tuig

c. 862

Jehoahaz ug Jehoas: 3 ka tuig

c. 859

Jehoas (siya lang): 16 ka tuig

c. 844

Jeroboam II: 41 ka tuig

  • Listahan sa mga Propeta

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos