Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B1

Ang Mensahe sa Bibliya

Si Jehova nga Diyos dunay katungod sa pagmando. Ang iyang pagmando mao ang kinamaayohan. Ang iyang katuyoan sa yuta ug sa katawhan matuman.

Human sa 4026 B.C.E.

Gikuwestiyon sa “halas” ang katungod ug paagi ni Jehova sa pagmando. Misaad si Jehova nga magpatungha siyag “kaliwat,” o “binhi,” nga magdugmok sa ulo sa halas nga si Satanas. (Genesis 3:1-5, 15, footnote) Apan gihatagag panahon ni Jehova ang mga tawo sa pagmando sa ilang kaugalingon ubos sa impluwensiya sa halas.

1943 B.C.E.

Gisultihan ni Jehova si Abraham nga ang gisaad nga “kaliwat” maoy usa sa iyang mga kaliwat.—Genesis 22:18.

Human sa 1070 B.C.E.

Gipasaligan ni Jehova si Haring David ug sa ulahi ang iyang anak nga si Solomon nga ang gisaad nga “kaliwat” maggikan sa ilang banay.—2 Samuel 7:12, 16; 1 Hari 9:3-5; Isaias 9:6, 7.

29 C.E.

Gipaila ni Jehova nga si Jesus ang gisaad nga “kaliwat,” nga mao ang Manununod sa trono ni David.—Galacia 3:16; Lucas 1:31-33; 3:21, 22.

33 C.E.

Ang halas, si Satanas, nagsamad sa gisaad nga “kaliwat” pinaagi sa pagpatay kang Jesus. Gibanhaw ni Jehova si Jesus ngadto sa kinabuhi sa langit ug iyang gidawat ang bili sa hingpit nga kinabuhi ni Jesus, nga naghatag ug basehanan sa pagpasaylo sa mga sala sa kaliwat ni Adan ug sa paghatag kanilag kinabuhing walay kataposan.—Genesis 3:15; Buhat 2:32-36; 1 Corinto 15:21, 22.

Mga 1914 C.E.

Gitambog ni Jesus sa yuta ang halas, si Satanas, ug didto siya sulod sa mubong panahon.—Pinadayag 12:7-9, 12.

Umaabot

Bilanggoon ni Jesus si Satanas sulod sa 1,000 ka tuig ug dayon laglagon, nga simbolikong magdugmok sa iyang ulo. Matuman ang orihinal nga katuyoan ni Jehova sa yuta ug sa katawhan, mahinlo na ang iyang ngalan gikan sa pasipala, ug mapamatud-ang matarong ang iyang paagi sa pagmando.—Pinadayag 20:1-3, 10; 21:3, 4.