Proverbio 27:1-27

  • Pagbadlong sa higala makaayo (5, 6)

  • Anak ko, lipaya ang akong kasingkasing (11)

  • Puthaw makapahait sa puthaw (17)

  • Sinatia ang imong panon (23)

  • Bahandi dili magpabilin hangtod sa hangtod (24)

27  Ayaw panghambog bahin sa sunod adlaw,Kay wala ka mahibalo kon unsay mahitabo* sa matag adlaw.+   Padayega kanimo ang laing tawo,* ug dili ang imong kaugalingong baba;Ang ubang tawo,* dili ang imong ngabil.+   Ang bato ug ang balas bug-at,Apan mas bug-at pa ang kalagot nga bation tungod sa buangbuang.+   Ang kapungot bangis kaayo ug ang kasuko morag baha,Apan kinsay makaagwanta sa pagselos?+   Maayo pa ang dayag nga pagbadlong kay sa tinago nga gugma.+   Ang maunongong higala mohatag ug tambag bisan pag kini sakit paminawon,+Apan ang maayong buhat* sa kaaway daghan.*   Balibaran* sa tawong busog ang puro nga dugos,Apan para sa gigutom, bisan ang pait tam-is.   Ang tawo nga milayas sa iyang balaySamag langgam nga mibiya* sa iyang salag.   Ang lana ug insenso makapalipay sa kasingkasing;Ingon sab niana ang higala nga mohatag ug sinsero nga tambag.+ 10  Ayawg biyai ang imong higala o ang amigo sa imong amahan,Ug ayawg sulod sa balay sa imong igsoon sa adlaw sa imong katalagman;Maayo pa ang silingan nga naa sa duol kay sa igsoon nga tua sa layo.+ 11  Magmaalamon ka, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing,+Aron matubag nako siya nga nagatamay kanako.+ 12  Ang tawong maalamon makakita sa kapeligrohan ug molikay niana,+Pero ang walay kasinatian moderetso ra ug mag-antos sa resulta.* 13  Kuhaa ang besti sa usa ka tawo kon naggarantiya siya sa utang sa usa ka estranyo;Kuhaa ang iyang gigarantiya kon iya kanang gihimo para sa babayeng langyaw.*+ 14  Kon panalanginan sa usa ang iyang isigkatawo sa kusog nga tingog sayo sa buntag,Isipon kana nga nanunglo siya. 15  Ang palaaway* nga asawa samag atop nga dili mohunong ug tulo dihang mag-ulan.+ 16  Ang makapugong niya makapugong sa hanginUg makagunit ug lana sa iyang tuong kamot. 17  Ang puthaw makapahait sa puthaw;Ang tawo sab makapahait sa iyang higala.*+ 18  Kadtong nag-atiman ug kahoyng igos makakaon sa bunga niini,+Ug kadtong nag-atiman sa iyang agalon mapasidunggan.+ 19  Sama nga makita nimo ang imong nawong sa tubig,Makita sab nimo ang imong kaugalingon dihang motan-aw ka sa uban. 20  Ang Lubnganan ug ang dapit sa kalaglagan* dili matagbaw,+Ang mga mata sa tawo dili pod matagbaw. 21  Ang tunawanan nga kulon maoy para sa plata ug ang hudno para sa bulawan,+Ang tawo sab masulayan dihang dayegon.* 22  Bisan pag dugmokon nimo ang buangbuang gamit ang alhoSama sa nadugmok nga lugas diha sa lusong,Ang iyang kabuang dili mawala. 23  Kinahanglang makaila ka pag-ayo sa imong panon. Atimana pag-ayo ang* imong mga karnero,+ 24  Kay ang bahandi dili magpabilin hangtod sa hangtod,+Ug ang korona* dili sab mapasa sa sunod nga kaliwatan hangtod sa hangtod. 25  Ang sagbot mawala ug ang bag-ong sagbot motungha,Ug ang mga tanom sa kabukiran tigomon. 26  Ang mga nati nga laking karnero makahatag nimog sinina,Ug ang mga laking kanding makahatag nimog pangbayad sa uma. 27  Ug duna unyay igong gatas sa kanding aron makakaon ka,Aron makakaon ang imong panimalay ug ang imong mga sulugoong babaye.

Mga Footnote

Literal, “ipanganak.”
Literal, “estranyo.”
Literal, “langyaw.”
Literal, “ang mga halok.”
O posible, “dili sinsero; pinugos.”
Literal, “Tamakan.”
O “miikyas.”
O “silot.”
O “sa langyaw.”
O “reklamador; yawyawan.”
Literal, “sa nawong sa iyang higala.”
O “Ang Sheol ug ang Abaddon.”
O “masulayan sumala sa pagdayeg nga iyang madawat.”
O “Ipunting ang imong kasingkasing sa; Hatagig pagtagad ang.”
O “diadema.”