Daniel 7:1-28

 • Panan-awon bahin sa upat ka mananap (1-8)

  • Mitungha ang hambogiro nga gamayng sungay (8)

 • Ang Karaan sa mga Adlaw sa korte (9-14)

  • Anak sa tawo gihimong hari (13, 14)

 • Kahulogan gisulti kang Daniel (15-28)

  • Ang upat ka mananap maoy upat ka hari (17)

  • Madawat sa mga balaan ang gingharian (18)

  • Mobangon ang 10 ka sungay, o hari (24)

7  Sa unang tuig sa pagmando ni Haring Belsazar+ sa Babilonya, si Daniel nagdamgo ug nakakitag mga panan-awon samtang naghigda sa iyang higdaanan.+ Dayon gisulat niya ang iyang damgo;+ girekord niya kining tanan.  Si Daniel miingon: “Nagtan-aw ko sa akong mga panan-awon sa gabii, ug ania! gikutaw sa upat ka hangin sa langit ang dakong dagat.+  Ug mihaw-as sa dagat ang upat ka dagko kaayong mananap+ nga lainlaig hitsura.  “Ang una samag leyon+ nga may mga pako sa agila.+ Nagtan-aw ko hangtod nga giibot ang mga pako niini, ug ang duha ka tiil niini sa unahan gialsa ug kini gipatindog nga samag tawo, ug kini gihatagag kasingkasing sa tawo.  “Ug ania! may laing mananap, ang ikaduha, nga samag oso.+ Ang usa ka tiil niini giisa, ug nagtangag kinig tulo ka gusok; ug kini giingnan, ‘Tindog, kaog daghang unod.’+  “Unya padayon kong nagtan-aw, ug may laing mananap! Sama kinig leopardo,+ apan sa bukobuko niini may upat ka pako nga parehas sa langgam. Ug ang mananap may upat ka ulo,+ ug gihatagan kinig awtoridad sa pagmando.  “Unya padayon kong nagtan-aw sa mga panan-awon sa gabii, ug nakakita kog ikaupat nga mananap. Kini makahahadlok ug makalilisang ug kusgan kaayo ug may dagkong ngipon nga puthaw. Kini nagalamoy ug nagadugmok, ug ang nahibilin gitamaktamakan niini.+ Lahi kini sa mga mananap nga nauna niini, ug 10 ang sungay niini.  Samtang nagtan-aw ko sa mga sungay, ania! may gamayng sungay+ nga mitungha taliwala sa mga sungay, ug sa atubangan niini naibot ang tulo sa unang mga sungay. Ug ang sungay dunay mga mata nga samag mata sa tawo, ug dunay baba nga nagapanghambog.*+  “Nagpadayon ko sa pagtan-aw hangtod nga dunay mga trono nga gibutang ug ang Karaan sa mga Adlaw+ milingkod.+ Ang iyang besti sama ka puti sa niyebe,+ ug ang buhok sa iyang ulo samag hinlo nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono maoy mga siga sa kalayo; ang mga ligid niini maoy nagdilaab nga kalayo.+ 10  Dunay sapa nga kalayo nga nagaagos gikan sa iyang atubangan.+ Dunay kaliboan ka libo nga nag-alagad kaniya, ug napulo ka libo ka napulo ka libo nga nagtindog sa iyang atubangan.+ Nagsugod na ang Korte,+ ug may mga basahon nga gibuksan. 11  “Padayon kong nagtan-aw niadtong higayona tungod sa pagpanghambog* sa sungay;+ nagtan-aw ko hangtod nga ang mananap gipatay ug ang lawas niini gitambog sa kalayo ug gilaglag. 12  Apan kon bahin sa ubang mananap,+ ang ilang pagmando gikuha, ug gitugotan sila nga mabuhi pag usa ka yugto sa panahon. 13  “Padayon kong nagtan-aw sa mga panan-awon sa gabii, ug ania! may miabot nga samag anak sa tawo+ uban sa mga panganod sa langit; ug gitugotan siyang makaduol sa Karaan sa mga Adlaw,+ ug ilang gidala siya sa atubangan Niya. 14  Siya gihatagag awtoridad sa pagmando,+ dungog,+ ug gingharian, aron ang tanang katawhan nga lainlaig nasod ug pinulongan mag-alagad kaniya.+ Ang iyang pagmando maoy hangtod sa hangtod​—⁠kini dili matapos. Ug ang iyang gingharian dili malaglag.+ 15  “Kon bahin kanako, ako nabalisa pag-ayo kay nahadlok ko sa mga panan-awon nga akong nakita.+ 16  Giduol nako ang usa sa mga nagtindog didto aron mangutana kon unsa gyoy kahulogan niini. Busa siya mitubag ug gipahibalo kanako ang kahulogan niining tanan. 17  “‘Kining upat ka dagko kaayong mananap+ maoy upat ka hari nga motindog gikan sa yuta.+ 18  Apan madawat sa mga balaan sa Supremong Diyos+ ang gingharian,+ ug panag-iyahon nila ang gingharian+ sa walay kataposan, oo, hangtod sa kahangtoran.’ 19  “Ug gusto ko nga mahibalog dugang bahin sa ikaupat nga mananap, nga lahi nilang tanan; kini makahahadlok kaayo, nga ang ngipon puthaw ug ang kuyamas tumbaga, ug kini nagalamoy ug nagadugmok, ug ang nahibilin gitamaktamakan niini.+ 20  Ug gusto pod ko nga mahibalog dugang bahin sa 10 ka sungay+ sa ulo niini, ug sa laing sungay nga mitungha ug nagpukan sa 3 ka sungay sa atubangan niini,+ ang sungay nga naay mga mata ug baba nga nagapanghambog,* nga ang hitsura mas dako kay sa ubang sungay. 21  “Padayon kong nagtan-aw samtang ang sungay nakiggubat sa mga balaan, ug kini nakadaog batok kanila,+ 22  hangtod nga ang Karaan sa mga Adlaw+ miabot ug ang gihatag nga paghukom pabor sa mga balaan sa Supremong Diyos,+ ug miabot ang gitakdang panahon nga panag-iyahon sa mga balaan ang gingharian.+ 23  “Kini ang iyang giingon: ‘Bahin sa ikaupat nga mananap, dunay ikaupat nga gingharian nga motungha sa yuta. Lahi kini sa tanang ubang gingharian, ug lamyon niini ang tibuok yuta ug tamaktamakan ug dugmokon.+ 24  Bahin sa 10 ka sungay, 10 ka hari ang mobangon gikan sa maong gingharian; ug may usa pa nga mobangon sunod kanila, ug lahi siya sa mga nauna, ug pildihon niya ang 3 ka hari.+ 25  Siya mosulti batok sa Labing Hataas,+ ug padayon niyang lisodlisoron ang mga balaan sa Supremong Diyos. Siya magtinguha sa pag-usab sa mga panahon ug balaod, ug sila itugyan sa iyang kamot sulod sa usa ka panahon, mga panahon, ug katunga sa usa ka panahon.*+ 26  Apan nagsugod na ang Korte, ug ilang gikuha ang iyang pagmando aron laglagon siya sa bug-os.+ 27  “‘Ug ang gingharian ug ang pagmando ug ang himaya sa mga gingharian ilalom sa tibuok kalangitan gihatag ngadto sa balaang katawhan sa Supremong Diyos.+ Ang ilang gingharian maoy hangtod sa hangtod,+ ug ang tanang gingharian mag-alagad ug mosunod kanila.’ 28  “Mao kini ang akong nakita ug nadungog. Ako, si Daniel, nahadlok pag-ayo sa akong gihunahuna maong nangluspad ko;* apan nagsige kog hunahuna bahin niini.”

Mga Footnote

O “mapahitas-ong nagasulti.”
O “mapahitas-ong mga pulong nga gisulti.”
O “mapahitas-ong nagasulti.”
Ang kasagarang pagsabot niini maoy usa ka tuig, duha ka tuig, ug katunga sa tuig. Sa ato pa, tulo ug tunga ka tuig.
O “nausab ang akong hitsura.”