Daniel 1:1-21

  • Jerusalem gilikosan sa mga Babilonyanhon (1, 2)

  • Pagbansay sa harianong mga batan-ong bihag (3-5)

  • Pagkamatinumanon sa upat ka Hebreohanon gisulayan (6-21)

1  Sa ikatulong tuig sa pagmando ni Haring Jehoiakim+ sa Juda, si Haring Nabucodonosor sa Babilonya miadto sa Jerusalem ug gilikosan kini.+  Sa ulahi gitugyan ni Jehova sa iyang kamot si Haring Jehoiakim sa Juda,+ apil ang ubang gamit sa balay* sa matuod nga Diyos, ug iyang gidala kini sa yuta sa Sinar*+ sa balay* sa iyang diyos. Ang mga gamit iyang gibutang sa tipiganag bahandi sa iyang diyos.+  Unya gisugo sa hari si Aspenaz nga pangulong opisyal sa iyang palasyo sa pagdalag mga Israelinhon,* apil kadtong naay harianon ug halangdong kagikan.+  Kinahanglan nga sila mga batan-on* nga walay depekto, maayog barog, maalamon, may kahibalo ug katakos sa pag-ila,+ ug makaalagad sa palasyo sa hari. Tudloan niya sila sa mga sinulat ug sa pinulongan sa mga Caldeanhon.  Dugang pa, ang hari naghatag kanilag rasyon sa pagkaon kada adlaw gikan sa laming mga pagkaon sa hari ug sa bino nga iyang ginainom. Bansayon* sila sulod sa tulo ka tuig, ug human niana sila mag-alagad sa hari.  Apil kanila ang pipila sa tribo* ni Juda: si Daniel,*+ Hananias,* Misael,* ug Azarias.*+  Ug ang pangunang opisyal sa palasyo naghatag nilag ngalan;* si Daniel ginganlan niyag Beltesazar,+ si Hananias ginganlag Sadrak, si Misael ginganlag Mesak, ug si Azarias ginganlag Abednego.+  Apan si Daniel determinado sa iyang kasingkasing nga dili hugawan ang iyang kaugalingon sa laming mga pagkaon o sa bino nga ginainom sa hari. Busa iyang gihangyo ang pangunang opisyal sa palasyo nga tugotan siya aron dili niya mahugawan ang iyang kaugalingon.  Ug gipahinabo sa matuod nga Diyos nga paboran* ug kaluy-an si Daniel sa pangunang opisyal sa palasyo.+ 10  Apan ang pangunang opisyal sa palasyo miingon kang Daniel: “Nahadlok ko sa akong ginoong hari, nga maoy nagbuot sa inyong pagkaon ug ilimnon. Unsaon na lang kon makita niya nga dili mo himsog kon itandi sa mga batan-on* nga kaedad ninyo? Makasala ko* sa hari tungod ninyo.” 11  Apan giingnan ni Daniel ang magbalantay nga giasayn sa pangunang opisyal sa palasyo sa pag-atiman kang Daniel, Hananias, Misael, ug Azarias: 12  “Palihog, sulayi ang imong mga sulugoon sa 10 ka adlaw. Gulay lang ang ipakaon ug tubig lang ang ipainom kanamo; 13  unya itandi ang among hitsura sa hitsura sa mga batan-on* nga nagakaon sa laming pagkaon sa hari, ug buhata sa imong mga sulugoon ang sumala sa imong makita.” 14  Busa misugot siya sa ilang hangyo ug gisulayan sila sa 10 ka adlaw. 15  Human sa 10 ka adlaw mas maayo silag hitsura ug mas himsog* kay sa tanang batan-on* nga nagakaon sa laming mga pagkaon sa hari. 16  Busa ginakuha sa magbalantay ang ilang laming mga pagkaon ug bino ug ginahatagan silag mga gulay. 17  Ug kining upat ka batan-on* gihatagan sa matuod nga Diyos ug kahibalo ug lawom nga pagsabot sa tanang matang sa sinulat ug kaalam; ug si Daniel gihatagag pagsabot sa tanang matang sa panan-awon ug damgo.+ 18  Pagkahuman sa panahon nga gitakda sa hari,+ gidala sila sa pangunang opisyal sa palasyo sa atubangan ni Nabucodonosor. 19  Dihang nakigsulti ang hari kanila, walay usa nila nga parehas kang Daniel, Hananias, Misael, ug Azarias;+ ug nagpadayon sila sa pag-alagad atubangan sa hari. 20  Dihang ang hari mangutana kanila bahin sa usa ka butang nga nagkinahanglag kaalam ug pagsabot, iyang makita nga sila 10 ka pilo nga mas maayo kay sa tanang salamangkerong saserdote ug diwatahan+ sa tibuok niyang gingharian. 21  Ug si Daniel nagpabilin didto hangtod sa unang tuig sa pagmando ni Haring Ciro.+

Mga Footnote

O “templo.”
Ang Babilonia.
O “templo.”
Literal, “mga anak nga lalaki ni Israel.”
Literal, “bata.”
O posible, “Pakan-on.”
Kahulogan, “Si Jehova Mitabang.”
Posibleng kahulogan, “Kinsay Sama sa Diyos?”
Kahulogan, “Si Jehova Nagpakitag Pabor.”
Literal, “mga anak nga lalaki.”
Kahulogan, “Ang Diyos ang Akong Maghuhukom.”
Babilonyanhong ngalan.
O “pakitaag kaayo.”
Literal, “ang akong ulo.”
Literal, “bata.”
Literal, “bata.”
Literal, “tambok ug unod.”
Literal, “bata.”
Literal, “bata.”