Daniel 12:1-13

  • “Panahon sa kataposan” ug human niana (1-13)

    • Miguel motindog (1)

    • Kadtong lawom ug pagsabot mosidlak (3)

    • Tinuod nga kahibalo modagaya (4)

    • Daniel motindog aron modawat sa iyang bahin (13)

12  “Nianang panahona si Miguel*+ motindog,* ang labawng prinsipe+ nga nagtindog alang sa imong katawhan.* Ug moabot ang panahon sa kasakitan nga wala pa mahitabo sukad nga naa nay nasod nga natukod. Ug nianang panahona ang imong katawhan makaikyas,+ ang matag usa nga nasulat sa basahon.+  Ug daghan niadtong natulog sa abog sa yuta ang momata, ang uban ngadto sa kinabuhing walay kataposan ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay kataposang pagdumot.  “Ug kadtong lawom ug pagsabot mosidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong mga nagdala sa daghan ngadto sa pagkamatarong samag mga bituon, hangtod sa kahangtoran.  “Kon bahin kanimo, Daniel, himoang tinago ang mga pulong, ug selyohi ang basahon hangtod sa panahon sa kataposan.+ Daghan ang mosusig maayo niini,* ug ang tinuod nga kahibalo modagaya.”+  Unya ako, si Daniel, mitan-aw ug nakakitag duha pa nga nagtindog, ang usa naa niini nga tampi sa sapa ug ang usa didto sa pikas tampi.+  Unya ang usa miingon sa tawo nga nagsul-ob ug lino,+ nga naa ibabaw sa tubig sa sapa: “Unsa ka taas ang panahon hangtod sa kataposan niining katingalahang mga butang?”  Unya nadungog nako ang tawo nga nagsul-ob ug lino, nga naa ibabaw sa tubig sa sapa, samtang iyang giisa sa langit ang iyang tuo ug wala nga kamot ug nanumpa sa ngalan sa Usa nga buhi hangtod sa hangtod:+ “Sulod kini sa gitakdang panahon, gitakdang mga panahon, ug katunga sa panahon.* Dihang matapos na ang pagdugmok sa gahom sa balaang katawhan,+ kining tanang butanga matapos.”  Sa akong bahin, nakadungog ko apan wala makasabot;+ mao nga miingon ko: “Oh akong ginoo, unsa may mahitabo sa kataposan?”  Siya miingon: “Lakaw, Daniel, kay ang mga pulong magpabiling tinago ug selyado hangtod sa panahon sa kataposan.+ 10  Daghan ang maghinlo ug magpaputi sa ilang kaugalingon ug madalisay.+ Ang mga daotan magbuhat ug daotan, ug wala gayoy daotan nga makasabot; apan kadtong dunay lawom nga pagsabot makasabot.+ 11  “Ug sukad sa pagkuha sa inadlaw* nga halad+ ug sa pagpahimutang sa dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan,+ dunay 1,290 ka adlaw. 12  “Malipayon kadtong padayong* nagpaabot hangtod sa kataposan sa 1,335 ka adlaw! 13  “Apan kon bahin kanimo, pabiling lig-on hangtod sa kataposan. Mopahulay ka, apan motindog ka aron modawat sa imong bahin* sa kataposan sa mga adlaw.”+

Mga Footnote

Kahulogan, “Kinsay Sama sa Diyos?”
O “mobangon.”
Literal, “sa mga anak nga lalaki sa imong katawhan.”
Hebreohanon, “magngadto-nganhi.”
Ang kasagarang pagsabot niini maoy usa ka tuig, duha ka tuig, ug katunga sa tuig. Sa ato pa, tulo ug tunga ka tuig.
O “makanunayon.”
O “mahinamong.”
O “motindog ka sa yuta nga gigahin para nimo.”