Ikaduhang Corinto 12:1-21

  • Mga panan-awon ni Pablo (1-7a)

  • “Tunok sa unod” ni Pablo (7b-10)

  • Dili ubos kay sa maayong laki nga mga apostoles (11-13)

  • Kabalaka ni Pablo para sa mga taga-Corinto (14-21)

12  Kinahanglan kong manghambog. Dili kini mapuslanon, apan karon mosulti ko bahin sa milagrosong mga panan-awon+ ug mga pinadayag sa Ginoo.+  Duna koy nailhang tawo nga nahiusa sa Kristo. Ug 14 ka tuig kanhi siya gisakgaw ngadto sa ikatulong langit​—⁠kon diha ba sa lawas o gawas sa lawas wala ko mahibalo, apan ang Diyos nahibalo.  Oo, nakaila ko sa maong tawo​—⁠kon diha ba sa lawas o bulag sa lawas wala ko mahibalo, apan ang Diyos nahibalo⁠—  nga gisakgaw ngadto sa paraiso ug nakadungog ug mga pulong nga dili angayng isulti ug dili subay sa balaod nga isulti sa tawo.  Ipanghambog nako ang maong tawo, apan dili nako ipanghambog ang akong kaugalingon gawas sa akong mga kahuyangon.  Kay bisag gusto kong manghambog, dili ko mahimong dili makataronganon, kay tinuod ang akong isulti. Apan dili nako kana himoon, aron walay modayeg nako nga labaw kay sa iyang nakita o nadungog gikan nako,  tungod lang kay nakadawat ko niining talagsaong mga pinadayag. Aron dili ko manghambog pag-ayo, gihatagan kog tunok sa unod,+ nga samag anghel ni Satanas nga kanunayng nagsagpa* nako, aron dili ko manghambog pag-ayo.  Katulo ko mihangyo sa Ginoo bahin niini, nga mawala na unta kini kanako.  Apan siya miingon kanako: “Igo na kanimo ang akong dili hitupngang pagkamaayo,* kay mas kusgan* ang akong gahom dihang huyang ka.”+ Busa malipayon kaayo kong manghambog bahin sa akong mga kahuyangon, aron ang gahom sa Kristo magpabilin kanako nga samag tolda. 10  Busa nalipay ko sa mga kahuyangon, sa mga panginsulto, sa mga panahon sa panginahanglan, sa mga paglutos ug kalisdanan, alang sa Kristo. Kay dihang huyang ko, gamhanan hinuon ko.+ 11  Nahimo kong dili makataronganon. Kamoy hinungdan niini, kay kamo untay angayng magrekomendar nako. Kay dili ko ubos kay sa inyong maayong laki nga mga apostoles bisan sa usa ka butang, bisag wala koy pulos.+ 12  Sa pagkatinuod, akong gipakita kaninyo ang mga ilhanan sa akong pagkaapostol uban ang grabeng paglahutay,+ lakip ang paghimog mga milagro ug katingalahang mga buhat* ug talagsaong mga butang.+ 13  Wala ko magpabug-at ninyo, ug niining paagiha lang mo nalahi sa ubang mga kongregasyon.+ Palihog pasayloa ko kon sayop kini. 14  Tan-awa! Kini ang ikatulong higayon nga andam kong moanha ninyo, apan dili ko magpabug-at. Kay dili ang inyong kabtangan ang akong ginatinguha+ kondili kamo; kay wala gidahom nga ang mga anak+ ang magtigom para sa ilang mga ginikanan, hinuon ang mga ginikanan para sa ilang mga anak. 15  Sa akong bahin, malipay kaayo kong ihatag kaninyo ang tanan ug gamiton sa bug-os para ninyo.+ Kon gihigugma mo nako pag-ayo, dili ba angayng higugmaon sab ko ninyo sama sa akong paghigugma kaninyo? 16  Bisag unsa pay kahimtang, wala ko magpabug-at ninyo.+ Bisan pa niana, miingon mo nga “limbongan” ko ug nadala mo nako “pinaagig lingla.” 17  Wala ko mamentaha ninyo pinaagi niadtong mga gipadala nako kaninyo, dili ba? 18  Giawhag nako si Tito nga moanha kaninyo ug nagpadala kog igsoon uban niya. Wala gyod mamentaha si Tito kaninyo, dili ba?+ Naglakaw mi sa samang espiritu, dili ba? Sa samang mga lakang, dili ba? 19  Hangtod karon naghunahuna ba mo nga gidepensahan namo ang among kaugalingon? Nagsulti mi nga nahiusa sa Kristo atubangan sa Diyos. Apan, mga hinigugma, ang tanan namong ginahimo maoy alang sa pagpalig-on kaninyo. 20  Kay nahadlok ko nga inig-abot nako, ang akong makita kaninyo dili sama sa akong gidahom ug ang inyong makita kanako dili sab sama sa inyong gidahom. Hinuon basig dunay panag-away, pagselosay, pagsilaob sa kasuko, panaglalis, pagpanglibak, pagpanabi, pagpanghambog, ug kasamok. 21  Tingali inigbalik nako diha, itugot sa akong Diyos nga maulaw ko sa inyong atubangan, ug kinahanglan kong magbangotan alang sa daghang nakasala apan wala maghinulsol sa ilang kahugawan ug seksuwal nga imoralidad* ug walay kaulaw nga paggawi* nga ilang ginabuhat.

Mga Footnote

O “nagbunal.”
Tan-awa sa Glossary.
O “kay mahingpit.”
O “ug mga tilimad-on.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Grego, a·selʹgei·a. Tan-awa sa Glossary.