Ikaduhang Corinto 2:1-17

  • Tuyo ni Pablo nga maghatag ug kalipay (1-4)

  • Makasasala gipasaylo ug gipasig-uli (5-11)

  • Pablo sa Troas ug Macedonia (12, 13)

  • Ministeryo, parada sa kadaogan (14-17)

    • Dili mga tigbaligya sa pulong sa Diyos (17)

2  Kay nakadesisyon ko nga dili moanha kaninyo pag-usab sa kasubo.  Kay kon pasub-on mo nako, kinsay molipay kanako gawas sa usa nga akong gipasubo?  Gisulat nako kadto, aron nga dihang moabot ko dili ko masubo tungod kaninyo, hinuon magsadya, kay may pagsalig ko nga ang makapalipay kanako makapalipay usab kaninyo.  Kay gikan sa daghang kasakitan ug grabeng kaguol sa kasingkasing nagsulat ko kaninyo uban ang daghang luha, dili aron pasub-on mo,+ kondili aron mahibalo mo kon unsa ka lawom ang akong gugma kaninyo.  Karon kon duna may nagpahinabog kasubo,+ siya nagpasubo, dili kanako, kondili kaninyong tanan sa usa ka sukod. Apan dili ko gustong magsultig daghan pa bahin niini.  Igo na ang pagbadlong nga inyong gihatag sa maong tawo;  hinuon kinahanglang andam mong magpasaylo kaniya ug maghupay kaniya,+ aron dili siya malumsan* sa hilabihang kasubo.+  Busa awhagon mo nako nga inyong pamatud-an ang inyong gugma kaniya.+  Kay tungod usab niini nga misulat ko kaninyo: aron mapamatud-an ninyo kon masinugtanon ba mo sa tanang butang. 10  Kon duna moy gipasaylo sa bisan unsa, gipasaylo usab nako siya. Sa pagkatinuod, bisan unsa nga akong gipasaylo (kon may bisan unsa man kong gipasaylo) maoy alang kaninyo sa atubangan sa Kristo, 11  aron dili ta madaog* ni Satanas,+ kay dili ta walay alamag sa iyang mga laraw.*+ 12  Karon pag-abot nako sa Troas+ aron ipahayag ang maayong balita bahin sa Kristo ug dihang nabuksan ang usa ka pultahan alang kanako sa buluhaton sa Ginoo, 13  nabalaka gihapon ko kay wala nako makaplagi si Tito+ nga akong igsoon. Busa nanamilit ko kanila ug migikan paingon sa Macedonia.+ 14  Apan salamat sa Diyos, nga kanunayng nanguna kanato diha sa parada sa kadaogan kauban ang Kristo ug nagsabwag sa* alimyon sa kahibalo bahin kaniya pinaagi kanato diha sa tanang dapit! 15  Kay alang sa Diyos kita maoy humot nga alimyon sa Kristo taliwala niadtong ginaluwas ug taliwala niadtong nagpadulong sa kalaglagan; 16  sa mga nagpadulong sa kalaglagan usa ka alimyon sa kamatayon nga moresultag kamatayon,+ sa mga ginaluwas usa ka alimyon sa kinabuhi nga moresultag kinabuhi. Ug kinsa gayod ang kuwalipikado niining mga butanga? 17  Kami, kay dili mi mga tigbaligya sa* pulong sa Diyos+ sama sa daghang tawo, apan sinsero ming nagsulti ingong mga pinadala sa Diyos, oo, sa panan-aw sa Diyos ug kauban sa Kristo.

Mga Footnote

O “lamyon.”
O “malimbongan.”
O “plano; pamaagi.”
O “nagpahinabo nga daling mamatikdan ang.”
O “wala namo inegosyo ang.”