Ikaduhang Corinto 6:1-18

  • Pagkamaayo sa Diyos dili pakyason (1, 2)

  • Ministeryo ni Pablo gihubit (3-13)

  • Ayaw pagpayugo nga dili timbang (14-18)

6  Ingong mga isigkamagbubuhat sa Diyos,+ giawhag usab mo namo nga dili dawaton ang dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos ug unya pakyason ang katuyoan niini.+  Kay siya miingon: “Gidungog ka nako sa dalawatong panahon, ug gitabangan ka nako sa adlaw sa kaluwasan.”+ Tan-awa! Karon na ang panahon nga ilabinang dalawaton. Tan-awa! Karon na ang adlaw sa kaluwasan.  Wala gyod mi maghatag ug bisan unsang hinungdan sa pagkapandol, aron dili makitaag sayop ang among ministeryo;+  apan sa tanang paagi ginarekomendar namo ang among kaugalingon ingong mga ministro sa Diyos,+ pinaagi sa paglahutay sa daghang pagsulay, pinaagi sa mga kasakitan, mga kawalad-on, mga kalisdanan,+  mga pagbunal, mga pagbilanggo,+ mga kagubot, mga kahago, mga gabiing walay tulog, mga panahong walay pagkaon;+  pinaagi sa kaputli, kahibalo, pailob,+ pagkamaayo,+ balaang espiritu, gugma nga dili salingkapaw,+  matinud-anong sinultihan, gahom sa Diyos;+ pinaagi sa mga hinagiban sa pagkamatarong+ diha sa tuong kamot* ug sa wala,*  sa himaya ug kaulawan, sa pagsaway ug pagdayeg. Giisip mi ingong limbongan apan matinud-anon mi,  ingong wala mailhi apan nailhan mi, ingong himalatyon* apan tan-awa! buhi mi,+ ingong sinilotan* apan wala mi itugyan sa kamatayon,+ 10  ingong masulub-on apan nagsadya mi pag-ayo, ingong pobre apan nagpadato mi sa daghan, ingong walay gipanag-iya apan nanag-iya mi sa tanang butang.+ 11  Prangka ming nakigsulti* kaninyo, mga taga-Corinto, ug gibuksan namo pag-ayo ang among kasingkasing. 12  Wala namo limitahe ang among gugma kaninyo,+ apan gilimitahan ninyo ang inyong gugma kanamo. 13  Busa mosulti ko samag ngadto sa akong mga anak, palihog buhata usab kana kanamo, buksi pag-ayo ang inyong kasingkasing.*+ 14  Ayaw pagpayugo nga dili timbang* sa mga dili magtutuo.+ Kay duna bay panag-ubanay ang pagkamatarong ug kalapasan?+ O duna bay panag-ambitay ang kahayag ug kangitngit?+ 15  Dugang pa, duna bay panag-uyon ang Kristo ug si Belial?*+ O duna bay panag-ambitay ang magtutuo* ug dili magtutuo?+ 16  Ug duna bay panag-uyon ang templo sa Diyos ug ang mga idolo?+ Kay kita maoy templo sa buhing Diyos;+ sumala sa gisulti sa Diyos: “Mopuyo ko sa ilang taliwala+ ug molakaw sa ilang taliwala, ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan.”+ 17  “‘Busa gula mo gikan sa ilang taliwala, ug ilain ang inyong kaugalingon,’ miingon si Jehova,* ‘ug hunong na sa paghikap sa hugawng butang’”;+ “‘ug pasudlon mo nako.’”+ 18  “‘Ug ako mahimong inyong amahan,+ ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug babaye,’+ miingon si Jehova,* ang Labing Gamhanan.”

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Lagmit pangdepensa.
Lagmit pang-atake.
O “takos sa kamatayon.”
O “dinisiplina.”
Literal, “Gibuka namo ang among baba.”
O “pagpasangkad mo.”
O “pagpahiusa.”
O “matinumanong tawo.”
Gikan sa Hebreohanong pulong nga nagkahulogang “Walay Pulos.” Nagtumong kang Satanas.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.