Ikaduhang Corinto 8:1-24

  • Pagpangolekta alang sa mga Kristohanon sa Judea (1-15)

  • Tito ipadala sa Corinto (16-24)

8  Karon gusto namong mahibalo mo, mga igsoon, bahin sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos nga gipakita ngadto sa mga kongregasyon sa Macedonia.+  Panahon sa dakong pagsulay ilalom sa kasakitan, ang kadako sa ilang kalipay ug ang ilang grabeng kakabos nagpadagaya* sa ilang pagkamahinatagon.  Kay gihatag nila ang tanan nilang maarangan,+ oo, makapamatuod ko nga mas labaw pa kadto sa ilang maarangan,+  samtang sila mismo ang naghangyo namo nga ihatag kanila ang pribilehiyo sa mahigugmaong pagpanghatag, nga makigbahin sa pagpanghatag ug hinabang alang sa mga balaan.+  Ug gihimo nila ang labaw pa sa among gidahom, kay una sa tanan gihatag nila ang ilang kaugalingon sa Ginoo ug kanamo pinaagi sa kabubut-on sa Diyos.  Busa gidasig namo si Tito+ nga taposon niya ang buluhaton nga iyang gisugdan sa inyong taliwala, ang mahigugmaong pagpanghatag.  Bisan pa niana, sama nga dagaya mo sa tanang butang, sa pagtuo ug sa pulong ug sa kahibalo ug sa tanang kadasig ug sa among gugma kaninyo, hinaot nga ingon usab niana ka dagaya ang inyong mahigugmaong pagpanghatag.+  Ginasulti nako kini, dili aron sugoon mo, kondili aron mahibalo mo sa kadasig sa uban ug aron masulayan kon unsa ka tinuod ang inyong gugma.  Kay nahibalo mo sa dili hitupngang pagkamaayo sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga bisan tuod dato siya, nahimo siyang kabos alang ninyo,+ aron mahimo mong dato pinaagi sa iyang kakabos. 10  Ug kini ang akong opinyon bahin niini:+ Alang kini sa inyong kaayohan, kay usa na ka tuig ang milabay kamo mismo ang nagsugod niini. Apan dili lang kana, gipakita sab ninyo nga gusto gyod ninyo kining buhaton. 11  Busa karon taposa sab ninyo ang inyong nasugdan, aron mabug-os ang inyong pagkaandam nga mobuhat sumala sa inyong nabatonan. 12  Kay kon naa na daan ang pagkaandam, ang paghatag mas dalawaton, sa ato pa, paghatag nga sumala sa kon unsay nabatonan sa usa,+ dili sa kon unsay wala niya. 13  Kay dili nako gusto nga mahimo kining sayon para sa uban, apan lisod para ninyo; 14  kondili nga pinaagi sa pag-angay-angay, ang inyong sobra sa pagkakaron mohulip sa ilang panginahanglan, aron nga ang ilang sobra makahulip sab sa inyong kakulangan, ug busa dunay pag-angay-angay. 15  Sumala sa nasulat: “Ang tawong dunay daghan wala makabaton ug sobra ka daghan, ug ang tawong dunay diyutay wala makabaton ug sobra ka diyutay.”+ 16  Karon nagpasalamat mi sa Diyos nga ang kabalaka ni Tito+ kaninyo sama sa among kabalaka kaninyo, 17  kay gawas nga misanong siya sa pagdasig, gusto pa gyod kaayo niyang buhaton ang among gipabuhat kaniya, mao nga siya mismo ang moanha kaninyo. 18  Apan among ipadala uban kaniya ang igsoong lalaki nga dinayeg diha sa tanang kongregasyon kon bahin sa maayong balita. 19  Dili lang kana, kondili gitudlo sab siya sa mga kongregasyon nga mahimong among kauban sa pagpanaw samtang among gidumala kining mahigugmaong gasa alang sa kahimayaan sa Ginoo ug ingong pamatuod sa among kaandam motabang. 20  Busa naglikay mi nga makitaan mig sayop ni bisan kinsa bahin niining dakong amot nga among gidumala.+ 21  Kay kami ‘matinud-anong nag-atiman niining tanan, dili lang sa panan-aw ni Jehova* kondili sa panan-aw sab sa mga tawo.’+ 22  Dugang pa, ipadala namo uban nila ang atong igsoon nga kadaghan nang nasulayan ug napamatud-ang kugihan sa daghang butang, apan mas kugihan siya karon kay nahibalo siya nga buhaton ninyo kon unsay husto. 23  Kon ugaling dunay mokuwestiyon bahin kang Tito, siya akong kauban* ug isigkamagbubuhat alang sa inyong kaayohan; o kon dunay mokuwestiyon bahin sa atong mga igsoon, sila mga apostoles sa mga kongregasyon ug himaya sa Kristo. 24  Busa pamatud-i ang inyong gugma niining mga igsoona,+ ug ipakita sa mga kongregasyon kon nganong gipanghambog mo namo.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “nagpaawas.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “mag-aambit.”