Ikaduhang Corinto 13:1-14

  • Kataposang mga pasidaan ug tambag (1-14)

    • “Padayong sulayi kon naa ba mo sa pagtuo” (5)

    • Paghimog gikinahanglang kausaban; paghunahuna nga may panag-uyon (11)

13  Kini ang ikatulong higayon nga moanha ko kaninyo. “Pinaagi sa duha o tulo ka saksi mapamatud-an ang tanang butang.”+  Bisag wala ko diha karon, mora gihapog naa ko diha sa ikaduhang higayon. Ug akong pasidan-an daan kadtong mga nakasala kaniadto ug ang tanang uban pa nga kon ugaling mobalik ko diha, wala gyoy makaikyas sa disiplina,  kay nangita man mog pamatuod nga nagasulti gyod pinaagi nako ang Kristo, kinsa wala magpakitag pagkahuyang taliwala ninyo hinuon gahom.  Kay sa pagkatinuod, gipatay siya diha sa estaka sa huyang nga kahimtang, apan buhi siya tungod sa gahom sa Diyos.+ Tinuod, huyang sab mi sama kaniya kaniadto, apan mabuhi mi uban niya+ tungod sa gahom sa Diyos nga naa ninyo.+  Padayong sulayi kon naa ba mo sa pagtuo; padayong pamatud-i kon unsa mo sa inyong kaugalingon.+ O wala ba mo mahibalo nga si Jesu-Kristo nahiusa kaninyo? Gawas lang kon dili mo inuyonan.  Naglaom gyod kong mahibalo mo nga inuyonan mi.  Karon nag-ampo mi sa Diyos nga dili unta mo mohimog sayop, dili aron mogawas nga inuyonan mi, kondili aron buhaton ninyo kon unsay maayo, bisan pag mogawas nga dili mi inuyonan.  Kay wala miy mahimo batok sa kamatuoran, apan naa miy mahimo para sa kamatuoran.  Malipay gyod mi dihang huyang mi apan kamo gamhanan. Ug kini ang among ginaampo, nga maghimo mog gikinahanglang mga kausaban. 10  Mao nga gisulat nako kining mga butanga aron nga dihang naa na ko diha, dili na kinahanglang mag-inestrikto ko ninyo, kay gihatagan ko sa Ginoo ug awtoridad+ sa pagpalig-on kaninyo ug dili sa paglumpag. 11  Sa kataposan, mga igsoon, padayon sa pagsadya, sa paghimog gikinahanglang mga kausaban, sa pagdawat ug paghupay,+ sa paghunahuna nga may panag-uyon,+ sa pagpuyo nga may pakigdait;+ ug ang Diyos sa gugma ug sa kalinaw+ mag-uban kaninyo. 12  Komostaha ang usag usa uban ang inigsoong halok. 13  Ang tanang balaan nangomosta ninyo. 14  Ang dili hitupngang pagkamaayo* ni Ginoong Jesu-Kristo ug ang gugma sa Diyos ug ang mga panalangin sa balaang espiritu maanaa kaninyong tanan.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.