Ikaduhang Corinto 4:1-18

  • Kahayag sa maayong balita (1-6)

    • Hunahuna sa mga dili magtutuo gibutaan (4)

  • Bahandi diha sa mga sudlanang kulonon (7-18)

4  Busa, kay nabatonan man namo kini nga ministeryo sumala sa kaluoy nga gipakita kanamo, kami wala moundang.  Apan among gibiyaan ang makauulaw ug malimbongong mga butang, nga wala magalakaw pinaagig lipatlipat o magtuis sa pulong sa Diyos;+ apan pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran, among girekomendar ang among kaugalingon ngadto sa konsensiya sa matag tawo atubangan sa Diyos.+  Sa pagkatinuod, kon ang maayong balita nga among ginapahayag gitaptapan, kini gitaptapan taliwala niadtong mga nagpadulong sa kalaglagan,  taliwala kanilang ang diyos niini nga sistema sa mga butang*+ nagbuta sa hunahuna sa mga dili magtutuo,+ aron nga ang kahayag sa mahimayaong maayong balita bahin sa Kristo, ang larawan sa Diyos,+ dili makadan-ag.+  Kay kami nagawali, dili bahin sa among kaugalingon, kondili bahin kang Jesu-Kristo ingong Ginoo ug sa among kaugalingon ingong inyong mga ulipon tungod kang Jesus.  Kay ang Diyos mismo ang nag-ingon: “Mosidlak ang kahayag gikan sa kangitngit,”+ ug siya misidlak sa among kasingkasing aron madan-agan kini+ sa mahimayaong kahibalo sa Diyos pinaagi sa nawong sa Kristo.  Hinuon, nabatonan namo kini nga bahandi+ diha sa mga sudlanang kulonon,+ aron ang gahom nga labaw sa kasarangan maggikan sa Diyos ug dili kanamo.+  Kami ginapiit pag-ayo sa tanang paagi, apan dili kay dili na makalihok; kami nangalibog, apan dili kay wala na gyoy kalingkawasan;*+  kami ginalutos, apan wala biyai;+ kami nangatumba, apan wala malaglag.+ 10  Ginaantos kanunay sa among lawas ang makamatay nga pagtratar nga giantos ni Jesus,+ aron ang kinabuhi ni Jesus madayag usab sa among lawas. 11  Kay bisag buhi mi, kanunay ming nag-atubang sa kamatayon+ tungod kang Jesus, aron ang kinabuhi ni Jesus madayag usab sa among may kamatayong lawas. 12  Busa bisag kanunay ming nag-atubang sa kamatayon, nagadala kinig kinabuhi kaninyo. 13  Karon kay kami dunay espiritu sa pagtuo nga sama nianang sa nasulat: “Duna koy pagtuo, busa misulti ko”;+ kami usab may pagtuo ug busa kami nagasulti, 14  nga nahibalo nga ang Usa nga nagbanhaw kang Jesus magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus ug magpresentar kanamo uban kaninyo.+ 15  Kay kining tanang butang maoy alang kaninyo, aron nga mas daghan pang tawo ang makadawat sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos kay nagkadaghan ang nagpasalamat kaniya. Pinaagi niana siya mahimaya.+ 16  Busa wala mi moundang, apan bisan kon ang among pagkatawo sa gawas nagkahugo, seguradong ang among pagkatawo sa sulod ginabag-o sa adlaw-adlaw. 17  Kay bisan tuod ang kasakitan* kadiyot lang ug gaan, kini magdala kanamog himaya nga hilabihan gayod ka dako* ug walay kataposan;+ 18  samtang gitutok namo ang among mga mata, dili sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita.+ Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita walay kataposan.

Mga Footnote

O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
O posible, “dili kay nawad-ag paglaom.”
Tan-awa sa Glossary.
O “pagsulay.”
Literal, “ka bug-at.”