Ikaduhang Corinto 5:1-21

  • Pagsul-ob sa langitnong puy-anan (1-10)

  • Ministeryo sa pagpasig-uli (11-21)

    • Bag-ong linalang (17)

    • Mga embahador alang sa Kristo (20)

5  Kay nahibalo kita nga kon magun-ob* ang atong yutan-ong balay, kini nga tolda,+ kita makabaton ug tinukod gikan sa Diyos, balay nga molungtad hangtod sa hangtod didto sa kalangitan ug dili hinimog mga kamot.+  Kay sa pagkatinuod, niini nga balay* kita nag-agulo, nga sinserong nagtinguha nga isul-ob kanang alang kanato* nga gikan sa langit,*+  aron nga dihang isul-ob na nato kini, dili ta mahimong hubo.  Sa pagkatinuod, kita nga ania niini nga tolda nag-agulo, nga nabug-atan, kay dili nato kini gustong hukason, apan gusto natong isul-ob ang lain,+ aron nga ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi.+  Karon ang usa nga nag-andam kanato alang niini mismong butanga mao ang Diyos,+ nga naghatag kanato sa espiritu ingong timaan sa kon unsay moabot.*+  Busa kanunay kitang masaligon ug nahibalo nga samtang nagpuyo kita* niining lawasa, kita wala didto sa Ginoo,+  kay kita nagalakaw pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita.  Apan kita masaligon ug mas mopili nga mopuyo uban sa Ginoo kay sa niining lawasa.+  Busa nagpuyo man ta uban kaniya o wala, tumong nato nga mahimong dalawaton kaniya. 10  Kay kitang tanan kinahanglang moatubang* sa lingkoranan sa paghukom sa Kristo, aron ang matag usa magantihan sumala sa iyang ginabuhat samtang anaa sa lawas, maayo man o daotan.+ 11  Busa, kay nahibalo man mi kon unsay kahulogan sa pagkahadlok sa Ginoo, padayon ming nangombinsir sa mga tawo, apan nailhan mi pag-ayo* sa Diyos. Ug naglaom ko nga nailhan usab mi pag-ayo* sa inyong konsensiya. 12  Wala namo ginarekomendar pag-usab ang among kaugalingon nganha kaninyo apan giawhag mo namo sa pagpanghambog bahin kanamo, aron duna moy ikatubag niadtong mga nanghambog sa panggawas nga panagway+ apan dili sa kon unsay anaa sa kasingkasing. 13  Kay kon wala miy maayong panghunahuna,+ kadto maoy alang sa Diyos; kon maayo mig panghunahuna, kini maoy alang kaninyo. 14  Kay ang gugma nga gipakita sa Kristo nagpalihok kanamo, kay kini ang among nasabtan: Ang usa ka tawo namatay alang sa tanan+ kay ang tanan namatay. 15  Ug siya namatay alang sa tanan aron kadtong nagkinabuhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon,+ kondili alang kaniya nga namatay alang kanila ug gibanhaw. 16  Busa sukad karon dili na namo lantawon si bisan kinsa sumala sa unodnong panglantaw.+ Bisan pag kaniadto nakaila mi sa Kristo sumala sa unod, dili na gyod ingon niana ang among pagkaila kaniya karon.+ 17  Busa kon si bisan kinsa nahiusa sa Kristo, siya usa ka bag-ong linalang;+ ang daang mga butang nahanaw na; tan-awa! ang bag-ong mga butang mitungha na. 18  Apan ang tanang butang gikan sa Diyos, kinsa nagpasig-uli kanamo ngadto kaniya pinaagi sa Kristo+ ug naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasig-uli,+ 19  nga mao, gipasig-uli sa Diyos ang kalibotan ngadto kaniya pinaagi sa Kristo,+ nga wala na maghunahuna sa ilang kalapasan,+ ug iyang gitugyan kanamo ang mensahe sa pagpasig-uli.+ 20  Busa mga embahador+ mi kapuli sa Kristo,+ nga daw ang Diyos naghangyo pinaagi kanamo. Ingong kapuli sa Kristo, nagpakiluoy mi: “Pasig-uli mo sa Diyos.” 21  Ang usa nga wala gyod makasala+ gihimo sa Diyos ingong halad sa sala* alang kanato, aron pinaagi kaniya mahimo tang pagkamatarong sa Diyos.+

Mga Footnote

O “mahanaw.”
O “puy-anan.”
O “nga isul-ob ang atong puy-anan.”
O “sa atong langitnong puy-anan.”
O “ingong unang bayad; ingong garantiya kon unsay moabot.”
Literal, “samtang nabatonan nato ang atong puy-anan.”
O “madayag atubangan.”
O “nadayag mi.”
O “nga nadayag usab mi.”
Literal, “ingong sala.”