Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Tabangan ba Ko sa Diyos Kon Moampo Ko?

Tabangan ba Ko sa Diyos Kon Moampo Ko?

Tubag sa Bibliya

Oo, ang Diyos motabang niadtong sinserong naghangyo kaniya sa mga butang nga uyon sa iyang kabubut-on. Kon wala ka pa makaampo sukad, ang mga panig-ingnan sa Bibliya niadtong miampo nga “Diyos ko, tabangi ako,” makadasig kanimo. Pananglitan:

  • Tabangi ako, O GINOO [Jehova] nga akong Dios; luwasa ako sumala sa imong paghigugma.”—Salmo 109:26, Ang Biblia Bag-ong Hubad nga Binisaya.

  • Kabos ako ug walay mahimo: Oh Diyos, tabangi ako.”—Salmo 69:6, Douay Version.

Siyempre, ang nagsulat niining mga pulonga may lig-ong pagtuo sa Diyos. Apan, ang Diyos magpatalinghog niadtong moampo kaniya nga may hustong motibo, sama niadtong “nagmagul-anon” ug “nawad-ag kadasig.”—Salmo 34:18, Ang Biblia Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Dili kita angayng maghunahuna nga ang Diyos layo kaayo ug wala magtagad sa atong mga problema. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova hataas, apan siya makakita sa mapainubsanon; apan ang mapahitas-on iyang mailhan lamang sa halayo.” (Salmo 138:6) Gani, giingnan ni Jesus kaniadto ang iyang mga tinun-an: “Apan ang mismong mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan.” (Mateo 10:30) Ang Diyos nahibalo sa tanan bahin kanimo bisan sa mga butang nga wala nimo mahibaloi. Nan, makalaom kita nga ang Diyos mamati gayod kanato kon kita moampo kaniya alang sa tabang sa atong mga kabalaka!—1 Pedro 5:7.