Unang Corinto 6:1-20

  • Kristohanong mga igsoon nagkinihaay (1-8)

  • Kadtong mga dili makapanunod sa Gingharian (9-11)

  • Himayaa ang Diyos pinaagi sa inyong lawas (12-20)

    • “Kalagiw gikan sa seksuwal nga imoralidad!” (18)

6  Kon dunay si bisan kinsa kaninyo nga dunay sumbong batok sa laing tawo,+ mangahas ba siya sa pagsang-at niana sa korte atubangan sa mga tawong dili matarong, ug dili atubangan sa mga balaan?  O wala ba mo mahibalo nga hukman sa mga balaan ang kalibotan?+ Ug kon kamo ang maghukom sa kalibotan, duna ba moy igong katakos sa paghusay sa gagmay kaayong butang?  Wala ba mo mahibalo nga hukman unya nato ang mga anghel?+ Nan, masulbad ra gyod nato ang mga butang maylabot niining kinabuhia.  Busa kon duna moy husayon nga mga butang maylabot niining kinabuhia,+ ang mga tawo ba nga gipakaubos diha sa kongregasyon ang inyong ibutang ingong maghuhukom?  Nagsulti ko aron mangaulaw mo. Wala bay usa ka tawong maalamon sa inyong taliwala nga makahukom tali sa iyang mga igsoon?  Hinuon, ang igsoon nagdala sa laing igsoon ngadto sa hukmanan, sa atubangan sa mga dili magtutuo!  Sa pagkatinuod, napildi na mo dihang nagkinihaay mo. Nganong dili na lang ninyo tugotan nga mabuhatan mog sayop?+ Nganong dili na lang ninyo pasagdan nga matikasan mo?  Hinuon, kamo nagbuhat ug sayop ug nanikas, ug sa inyong mga igsoon pa gyod!  O wala ba mo mahibalo nga ang mga tawong dili matarong dili makapanunod sa Gingharian sa Diyos?+ Ayawg pahisalaag.* Kadtong mga nagahimog seksuwal nga imoralidad,*+ tigsimbag idolo,+ mananapaw,+ lalaki nga mosugot nga himoag homoseksuwal nga mga buhat,+ lalaki nga nagahimog homoseksuwalidad,*+ 10  kawatan, hakog,+ palahubog,+ tigsultig pasipala, ug mga mangingilkil dili makapanunod sa Gingharian sa Diyos.+ 11  Ug gani ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto. Apan kamo nahugasan na;+ kamo nabalaan na;+ kamo napahayag na nga matarong+ sa ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo ug sa espiritu sa atong Diyos. 12  Alang kanako ang tanang butang subay sa balaod,* apan dili tanang butang may kaayohan.+ Alang kanako ang tanang butang subay sa balaod, apan dili nako itugot nga makontrolar ko* sa bisan unsang butang. 13  Ang pagkaon para sa tiyan ug ang tiyan para sa pagkaon, apan hanawon sa Diyos kining duha.+ Ang lawas dili alang sa seksuwal nga imoralidad* kondili alang sa Ginoo,+ ug ang Ginoo alang sa lawas. 14  Apan ang Diyos nagbangon sa Ginoo+ ug magbangon usab kanato gikan sa kamatayon+ pinaagi sa iyang gahom.+ 15  Wala ba mo mahibalo nga ang inyong mga lawas maoy parte sa lawas sa Kristo?+ Nan, angay ba nakong kuhaon ang mga parte sa lawas sa Kristo ug himoon kining mga parte sa lawas sa usa ka pampam?* Dili gayod! 16  Wala ba mo mahibalo nga kon ang usa himoong parte sa lawas sa usa ka pampam, sila mahimong usa ka lawas? Kay “silang duha,” matod niya, “mahimong usa ka unod.”+ 17  Apan siya nga gihimong parte sa lawas sa Ginoo nahiusa kaniya sa espiritu.+ 18  Kalagiw gikan sa seksuwal nga imoralidad!*+ Ang tanang ubang sala nga mahimo sa tawo maoy gawas sa iyang lawas, apan si bisan kinsa nga nagahimog seksuwal nga imoralidad nagpakasala batok sa iyang kaugalingong lawas.+ 19  Wala ba mo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo+ sa balaang espiritu sa sulod ninyo, nga inyong nabatonan gikan sa Diyos?+ Dugang pa, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon,+ 20  kay kamo gipalit na sa usa ka bili.+ Himayaa gayod ninyo ang Diyos+ pinaagi sa inyong lawas.+

Mga Footnote

O “palimbong.”
Tan-awa sa Glossary.
O “lalaki nga nakigsekso ug lalaki.” Literal, “lalaki nga makigdulog ug lalaki.”
O “gitugot.”
O “mailalom ko sa awtoridad.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.