Unang Corinto 3:1-23

  • Mga taga-Corinto unodnon gihapon (1-4)

  • Diyos ang nagpatubo (5-9)

    • Mga isigkamagbubuhat sa Diyos (9)

  • Gitukod gamit ang mga materyales nga dili masunog (10-15)

  • Kamo ang templo sa Diyos (16, 17)

  • Kaalam sa kalibotan kabuangan sa Diyos (18-23)

3  Busa, mga igsoon, wala ko makigsulti kaninyo nga samag ngadto sa espirituwal nga mga tawo,+ apan samag ngadto sa unodnong mga tawo, samag ngadto sa mga masuso+ may kalabotan sa Kristo.  Gipainom mo nakog gatas, ug wala mo nako pakan-ag gahing pagkaon, kay dili pa mo mahilisan niini. Gani, bisan karon dili pa mo mahilisan niini,+  kay kamo unodnon gihapon.+ Kay dunay panagselos ug panag-away taliwala ninyo, dili ba mga unodnon+ mo ug nagagawi sama sa mga tawo?  Kay dihang ang usa moingon, “Ako iya ni Pablo,” apan ang lain moingon, “Ako kang Apolos,”+ dili ba nagagawi mo sama sa mga tawo?  Nan, kinsa ba si Apolos? Oo, kinsa ba si Pablo? Mga ministro+ nga pinaagi kanila kamo nahimong magtutuo, sumala sa gihatag sa Ginoo sa matag usa.  Ako ang nagtanom,+ si Apolos ang nagbisbis,+ apan ang Diyos ang nagpadayon sa pagpatubo niini,  busa ang nagtanom dili mao ang pasidunggan o ang nagbisbis, kondili ang Diyos nga maoy nagpatubo niini.+  Karon ang usa nga nagtanom ug ang usa nga nagbisbis usa ra,* apan ang matag tawo makadawat sa iyang ganti sumala sa iyang binuhatan.+  Kay kami mga isigkamagbubuhat sa Diyos. Kamo ang uma nga ginatikad sa Diyos, ang tinukod sa Diyos.+ 10  Sumala sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos nga gihatag kanako, nagpahimutang kog pundasyon+ ingong batid kaayo nga magtutukod,* apan lain ang nagatukod diha niana. Apan ang matag usa padayong magbantay kon sa unsang paagi siya nagatukod diha niana. 11  Kay walay usa nga makapahimutang ug bisan unsa pang laing pundasyon kay sa napahimutang na, nga mao si Jesu-Kristo.+ 12  Karon kon dunay magtukod diha sa pundasyon gamit ang bulawan, plata,* bililhong mga bato, kahoy, dagami, o uhot,* 13  ang buhat sa matag usa madayag dihang moabot ang adlaw sa pagsulay, kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo,+ ug ang kalayo mismo magpamatuod kon unsang matanga sa buhat ang gitukod sa matag usa. 14  Kon ang buhat nga gitukod diha niana ni bisan kinsa magpabilin, makadawat siyag ganti; 15  kon ang buhat ni bisan kinsa masunog, makaagom siyag kapildihan, apan siya maluwas; apan, kon mao man, siya nahisama sa tawong naluwas gikan sa kalayo. 16  Wala ba mo mahibalo nga kamo mismo ang templo sa Diyos+ ug nga ang espiritu sa Diyos nagpuyo diha kaninyo?+ 17  Kon dunay molaglag sa templo sa Diyos, siya laglagon sa Diyos; kay ang templo sa Diyos balaan, ug kamo ang maong templo.+ 18  Wala untay usa nga maglimbong sa iyang kaugalingon: Kon may si bisan kinsa kaninyo nga naghunahuna nga siya maalamon niini nga sistema sa mga butang,* tugoti siyang mahimong buangbuang, aron mahimo siyang maalamon. 19  Kay ang kaalam niining kalibotana kabuangan para sa Diyos, kay kini nasulat: “Iyang ipahinabo nga ang mga maalamon maunay sa ilang lipatlipat.”+ 20  Dugang pa: “Si Jehova* nahibalo nga walay pulos ang mga pangatarongan sa mga tawong maalamon.”+ 21  Busa wala untay usa nga manghambog sa ginahimo sa mga tawo; kay ang tanang butang inyoha, 22  si Pablo man o si Apolos o si Cefas*+ o ang kalibotan o kinabuhi o kamatayon o mga butang nga ania karon o mga butang nga moabot, ang tanan inyoha; 23  sa baylo kamo iya sa Kristo;+ ang Kristo, sa baylo, iya sa Diyos.

Mga Footnote

O “dunay usa ka katuyoan.”
Tan-awa sa Glossary.
O “maalamong tigdumala sa mga buluhaton.”
Iningles, silver.
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Gitawag sab ug Pedro.