Unang Corinto 13:1-13

  • Gugma—ang kinalabwan sa tanan (1-13)

13  Kon nagasulti ko sa mga pinulongan sa mga tawo ug mga anghel apan walay gugma, nahimo kong banha nga agong o nagtagingting nga simbal.  Ug kon duna koy gasa sa pagpanagna ug nakasabot ko sa tanang sagradong tinago ug sa tanang kahibalo,+ ug kon nabatonan nako ang lig-on kaayong pagtuo aron ibalhin ang mga bukid, apan walay gugma, ako walay kapuslanan.+  Ug kon ihatag nako ang tanan nakong gipanag-iya aron pakaonon ang uban,+ ug kon itugyan nako ang akong lawas aron makapanghambog ko, apan walay gugma,+ kini wala gayoy ikahatag nga kaayohan kanako.  Ang gugma+ taas ug pailob+ ug maayo.+ Ang gugma dili seloso.+ Kini dili manghambog, dili garboso,+  dili bastos,*+ dili mangita sa kaugalingong kaayohan,+ dili masuk-anon.+ Kini dili maghupot ug listahan sa kadaot.*+  Kini dili magsadya sa pagkadili-matarong,+ apan magsadya uban sa kamatuoran.  Kini moantos sa tanang butang,+ motuo sa tanang butang,+ molaom sa tanang butang,+ molahutay sa tanang butang.+  Ang gugma dili gyod molubad.* Apan kon duna may mga gasa sa pagpanagna, kini mawagtang ra; kon duna may pagsultig lainlaing pinulongan, kini mahunong ra; kon duna may kahibalo, kini mawagtang ra.  Kay dili pa bug-os ang atong kahibalo+ ug dili pa bug-os ang atong pagpanagna, 10  apan dihang moabot na ang bug-os, ang dili bug-os mawagtang ra. 11  Sa dihang bata pa ko, ang akong sinultihan, panghunahuna, ug pagpangatarongan maoy sama sa usa ka bata; apan karon nga hingkod na ko, giwagtang na nako ang mga kinaiya sa usa ka bata. 12  Kay karon hanap pa* ang atong makita nga daw kita nagtan-aw sa metal nga salamin, apan sa ulahi tin-aw na nato kining makita nga daw kita nagtan-aw nawong sa nawong. Sa pagkakaron dili pa bug-os ang akong kahibalo, apan sa ulahi mahimo na kining tukma,* sama sa kahibalo sa Diyos bahin kanako. 13  Hinunoa, karon nagpabilin kining tulo: pagtuo, paglaom, gugma; apan ang kinalabwan niini mao ang gugma.+

Mga Footnote

O “kasaypanan.”
O “dili mogawi nga walay batasan.”
O “mapakyas.”
O “dili pa tin-aw.”
O “bug-os.”