Unang Corinto 10:1-33

  • Mga pasidaan gikan sa kasaysayan sa Israel (1-13)

  • Pasidaan batok sa idolatriya (14-22)

    • Lamesa ni Jehova, lamesa sa mga demonyo (21)

  • Kagawasan ug konsiderasyon sa uban (23-33)

    • “Himoa ang tanan alang sa kahimayaan sa Diyos” (31)

10  Karon gusto nakong mahibalo mo, mga igsoon, nga ang tanan natong katigulangan nailalom sa panganod+ ug milatas sa dagat+  ug ang tanan nabawtismohan ingong sumusunod ni Moises pinaagi sa panganod ug sa dagat,  ug ang tanan nangaon sa samang espirituwal nga pagkaon+  ug ang tanan nanginom sa samang espirituwal nga ilimnon.+ Kay tig-imnanan sila gikan sa espirituwal nga bato nga nagsunod kanila, ug kana nga bato nagtumong sa* Kristo.+  Apan ang Diyos wala malipay sa kadaghanan kanila, mao nga gipamatay sila sa kamingawan.+  Karon kining mga butanga maoy panig-ingnan alang kanato, aron dili ta magtinguhag makadaot nga mga butang, sama sa ilang pagtinguha niini.+  Ni mahimong mga tigsimbag mga idolo, sama sa gihimo sa pipila kanila; sumala sa nasulat: “Ang katawhan nanglingkod aron mangaon ug manginom. Unya sila nanindog aron maglipaylipay.”+  Ni maghimog seksuwal nga imoralidad,* sama sa gihimo sa pipila kanila, mao nga ang 23,000 kanila nangapukan sa usa ka adlaw.+  Ni ibutang nato si Jehova* sa pagsulay,+ sama nga ang pipila kanila nagbutang kaniya sa pagsulay, aron lang mangalaglag pinaagi sa mga halas.+ 10  Ni mahimong mga bagulbolan, sama nga ang pipila kanila nagbagulbol,+ aron lang mangalaglag pinaagi sa tiglaglag.+ 11  Karon kining mga butanga nahitabo kanila ingong mga pananglitan, ug kini gisulat ingong pasidaan kanato+ nga nagkinabuhi sa kataposan sa mga sistema sa mga butang. 12  Busa siya nga naghunahuna nga siya nagbarog magbantay nga dili siya mapukan.+ 13  Walay tentasyon nga miabot kaninyo gawas nianang sagad sa mga tawo.+ Apan ang Diyos kasaligan, ug dili niya itugot nga tentalon mo nga labaw sa inyong maantos,+ apan uban sa tentasyon siya magtaganag kalingkawasan aron makalahutay mo niini.+ 14  Busa, akong mga hinigugma, kalagiw gikan sa idolatriya.+ 15  Kamo mga tawong dunay katakos sa pag-ila, busa hukmi ninyo kon husto ba o dili ang akong ginasulti. 16  Kon moinom ta sa kopa sa panalangin nga atong gipanalanginan, dili ba nakig-ambit kita sa dugo sa Kristo?+ Kon mokaon ta sa tinapay nga atong gipikaspikas, dili ba nakig-ambit kita sa lawas sa Kristo?+ 17  Dunay usa ka tinapay, busa bisan tuod daghan ta, kita usa ka lawas,+ kay kitang tanan nagapakig-ambit nianang usa ka tinapay. 18  Tan-awa ninyo ang unodnong Israel: Dili ba kadtong nagakaon sa mga halad nagapakig-ambit man uban sa halaran?+ 19  Nan, unsa may akong gipasabot? Nga ang gihalad ngadto sa idolo hinungdanon? O nga ang idolo hinungdanon? 20  Dili; apan ang akong gipasabot nga ang ginahalad sa mga nasod ilang ginahalad ngadto sa mga demonyo ug dili sa Diyos;+ ug dili nako gusto nga mahimo mong mag-aambit sa mga demonyo.+ 21  Dili mo mahimong moinom sa kopa ni Jehova* ug sa kopa sa mga demonyo; dili mo mahimong moambit sa “lamesa ni Jehova”*+ ug sa lamesa sa mga demonyo. 22  O ‘ato bang gipaselos* si Jehova’?*+ Dili ba mas kusgan siya kay kanato? 23  Ang tanang butang subay sa balaod,* apan dili tanang butang may kaayohan. Ang tanang butang subay sa balaod, apan dili tanang butang makapalig-on.+ 24  Ang matag usa padayong magtinguha, dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili nianang sa laing tawo.+ 25  Kaon sa bisan unsa nga gibaligya diha sa baligyaanag karne, nga dili na kinahanglang magpakisayod tungod sa inyong konsensiya, 26  kay “iya ni Jehova* ang yuta ug ang tanang anaa niini.”+ 27  Kon dapiton mo sa usa ka dili magtutuo ug gusto ninyong moadto, kaon sa bisan unsang idalit kaninyo, nga dili na kinahanglang magpakisayod tungod sa inyong konsensiya. 28  Apan kon may moingon kaninyo: “Kini gihalad ngadto sa mga idolo,” ayaw mog kaon tungod sa usa nga nagsulti niini kaninyo ug sa konsensiya.+ 29  Dili imong konsensiya ang akong gipasabot, kondili kanang iya sa laing tawo. Kay bisan pag duna koy kagawasan, dili nako gustong mahukman kini sumala sa konsensiya sa uban.+ 30  Kon ako nagaambit uban ang pagpasalamat, angay ba nako kining buhaton kon sawayon ko sa uban tungod niini?+ 31  Busa kon kamo magkaon o mag-inom o magbuhat ug bisan unsa, himoa ang tanan alang sa kahimayaan sa Diyos.+ 32  Likayi nga mahimong hinungdan sa pagkapandol sa mga Hudiyo ingon man sa mga Grego ug sa kongregasyon sa Diyos,+ 33  sama nga naningkamot ko nga mapahimut-an ang tanang tawo sa tanang butang, nga wala magtinguha sa akong kaugalingong kaayohan,+ apan nianang sa daghan, aron nga sila maluwas.+

Mga Footnote

O “mao ang.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “giaghat sa pagpangabugho.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “gitugot.”
Tan-awa ang Apendise A5.