Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsa ang Balaang Espiritu?

Unsa ang Balaang Espiritu?

Tubag sa Bibliya

Ang balaang espiritu mao ang gahom sa Diyos, ang iyang aktibong puwersa. (Miqueas 3:8; Lucas 1:35) Kini ang gigamit o ginapadala sa Diyos aron matuman ang iyang katuyoan.—Salmo 104:30; 139:7.

Sa Bibliya, ang pulong nga gihubad ug “espiritu” naggikan sa Hebreohanong pulong nga ruʹach ug sa Gregong pulong nga pneuʹma. Kasagaran, kining mga pulonga nagtumong sa aktibong puwersa sa Diyos, o balaang espiritu. (Genesis 1:2) Apan kining mga pulonga gigamit usab sa Bibliya sa pagtumong sa:

Kining tanan parehas nga dili makita sa mga tawo, pero makita ang mga epekto niini. Sa susama, ang espiritu sa Diyos “samag hangin, nga dili makita, walay lawas, ug gamhanan.”—An Expository Dictionary of New Testament Words, ni W. E. Vine.

Gihisgotan sab sa Bibliya ang balaang espiritu sa Diyos ingong iyang “mga kamot” o “mga tudlo.” (Salmo 8:3; 19:1; Lucas 11:20; itandi ang Mateo 12:28.) Sama nga gamiton sa artesano ang iyang mga kamot ug tudlo sa paggama sa iyang mga produkto, gigamit sa Diyos ang iyang espiritu sa paghimo o sa pagpatungha sa mosunod:

Ang balaang espiritu dili persona

Sa paghisgot sa espiritu sa Diyos ingong iyang “mga kamot,” “mga tudlo,” o “gininhawa,” gipakita sa Bibliya nga ang balaang espiritu dili persona. (Exodo 15:8, 10) Ang mga kamot sa artesano molihok lang kon diktahan kini sa iyang hunahuna ug lawas. Sa susama, molihok lang ang balaang espiritu sa Diyos kon iya kining gamiton. (Lucas 11:13) Sa Bibliya, ang espiritu sa Diyos gitandi sa tubig ug gilangkit sa pagtuo ug kahibalo. Kini nga mga pagtandi nagpakita nga dili persona ang balaang espiritu.—Isaias 44:3; Buhat 6:5; 2 Corinto 6:6.

Sa Bibliya, gipaila ang ngalan ni Jehova nga Diyos ug sa iyang anak, si Jesu-Kristo; apan walay ngalan ang balaang espiritu. (Isaias 42:8; Lucas 1:31) Dihang ang Kristohanong martir nga si Esteban milagrosong gipakitaag panan-awon bahin sa langit, duha lang ka persona ang iyang nakita, dili tulo. Ang Bibliya nag-ingon: “Siya, nga puno sa balaang espiritu, mitutok sa langit ug iyang nakita ang himaya sa Diyos ug si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Diyos.” (Buhat 7:55) Tungod sa balaang espiritu nga aktibong gahom sa Diyos, nakita ni Esteban ang panan-awon.

Sayop nga pagtuo bahin sa balaang espiritu

Sayop: Ang “Espiritu Santo,” o balaang espiritu, maoy persona ug bahin sa Trinidad sumala sa 1 Juan 5:7, 8 sa King James nga Bibliya.

Tinuod: Sa Bibliya nga King James, giapil sa 1 Juan 5:7, 8 ang mga pulong nga “sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo: ug kining tulo usa ra. Ug adunay tulo nga tigpamatuod sa yuta.” Apan nadiskobrehan sa mga researcher nga kining mga pulonga wala isulat ni apostol Juan ug busa dili bahin sa Bibliya. Si Propesor Bruce M. Metzger misulat: “Seguradong bakak kining mga pulonga ug dili angayng ilakip sa Bag-ong Tugon.”—A Textual Commentary on the Greek New Testament.

Sayop: Sa Bibliya, ang balaang espiritu gihisgotan nga samag persona ug pamatuod kini nga ang balaang espiritu usa ka persona.

Tinuod: Bisag usahay ang balaang espiritu gihisgotan diha sa Bibliya nga samag persona, wala kini magpasabot nga persona ang balaang espiritu. Sa Bibliya, ang kaalam, kamatayon, ug sala gihisgotan sab nga samag persona. (Proverbio 1:20; Roma 5:17, 21) Pananglitan, ang kaalam gihisgotan nga may “mga buhat” ug mga “anak.” Ang sala gihisgotan sab ingong maninental, mamumuno, ug tigpukaw ug hakog nga pangibog.—Mateo 11:19; Lucas 7:35; Roma 7:8, 11.

Sa susama, dihang gikutlo ni apostol Juan ang giingon ni Jesus, gipakasama ni Juan ug “magtatabang” (paraclete) ang balaang espiritu—nga mopamatuod, mogiya, mosulti, makadungog, mopahayag, mohimaya, ug modawat. Si Juan migamit ug panglalaki nga pronombre sa Gregong pinulongan sa pagtumong sa “magtatabang.” (Juan 16:7-15) Gigamit niya ang maong mga pronombre kay ang Gregong pulong para sa “magtatabang” (pa·raʹkle·tos) maoy panglalaki nga nombre ug nagkinahanglag panglalaki nga pronombre sumala sa gramatika sa Grego. Apan dihang gihisgotan ni Juan ang balaang espiritu gamit ang way sekso nga nombre nga pneuʹma, migamit siyag way sekso nga pronombre nga “kini.”—Juan 14:16, 17.

Sayop: Ang bawtismo sa ngalan sa balaang espiritu nagpamatuod nga kini usa ka persona.

Tinuod: Usahay gamiton sa Bibliya ang “ngalan” sa pagtumong sa gahom o awtoridad. (Deuteronomio 18:5, 19-22; Ester 8:10) Susama kini sa ekspresyong “sa ngalan sa balaod,” nga wala magpasabot nga persona ang balaod. Busa ang usa ka tawo nga gibawtismohan “sa ngalan ” sa balaang espiritu miila sa gahom ug papel niini sa pagpalampos sa kabubut-on sa Diyos.—Mateo 28:19.

Sayop: Ang mga apostoles ni Jesus ug ang uban niyang tinun-an kaniadto nagtuo nga persona ang balaang espiritu.

Tinuod: Dili kana ang giingon sa Bibliya, bisan sa kasaysayan. Ang Encyclopædia Britannica nag-ingon: “Ang paghubit sa Balaang Espiritu ingong usa ka balaang Persona ... nagsugod sa Konsilyo sa Constantinople niadtong ad 381.” Kini kapig 250 ka tuig gikan sa pagkamatay sa kataposang apostol.