Genesis 1:1-31

 • Pagbuhat sa langit ug yuta (1, 2)

 • Unom ka adlaw nga pag-andam sa yuta (3-31)

  • Adlaw 1: kahayag; adlaw ug gabii (3-5)

  • Adlaw 2: hawan (6-8)

  • Adlaw 3: malang yuta ug mga tanom (9-13)

  • Adlaw 4: mga banwag sa langit (14-19)

  • Adlaw 5: mga isda ug langgam (20-23)

  • Adlaw 6: mga mananap sa yuta ug mga tawo (24-31)

1  Sa sinugdan gibuhat* sa Diyos ang langit ug ang yuta.+  Ang yuta walay porma ug haw-ang,* ug ngitngit ang ibabaw sa lawom nga katubigan,+ ug ang aktibong puwersa sa Diyos*+ nagalihok ibabaw sa katubigan.+  Ug ang Diyos miingon: “Motungha ang kahayag.” Busa mitungha ang kahayag.+  Unya nakita sa Diyos nga ang kahayag maayo, ug iyang gipahinabo nga dunay kahayag ug kangitngit.  Gitawag sa Diyos ang kahayag nga Adlaw, apan ang kangitngit iyang gitawag nga Gabii.+ Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, unang adlaw.  Dayon ang Diyos miingon: “Motungha ang hawan*+ taliwala sa katubigan, ug mabahin ang katubigan.”+  Unya gibuhat sa Diyos ang hawan ug gibahin ang katubigan, ang usa ka bahin magpabilin ilalom sa hawan ug ang laing bahin matigom ibabaw sa hawan.+ Ug nahitabo kini.  Gitawag sa Diyos ang hawan nga Langit. Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaduhang adlaw.  Dayon ang Diyos miingon: “Ang mga tubig ilalom sa langit matingob sa usa ka lugar, ug motungha ang mala nga dapit.”+ Ug nahitabo kini. 10  Gitawag sa Diyos ang mala nga dapit nga Yuta,+ apan ang natingob nga mga tubig iyang gitawag nga Dagat.+ Ug nakita sa Diyos nga kini maayo.+ 11  Dayon ang Diyos miingon: “Moturok sa yuta ang mga sagbot, mga tanom nga magpatunghag binhi, ug mga kahoy nga ang bunga may binhi, sumala sa ilang matang.” Ug nahitabo kini. 12  Mitubo sa yuta ang mga sagbot, mga tanom nga magpatunghag binhi,+ ug mga kahoy nga ang bunga may binhi, sumala sa ilang matang. Unya nakita sa Diyos nga kini maayo. 13  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikatulong adlaw. 14  Dayon ang Diyos miingon: “Motungha ang mga banwag*+ diha sa kalangitan* aron mapalahi ang adlaw gikan sa gabii,+ ug kini magsilbing ilhanan sa mga panahon, mga adlaw, ug mga tuig.+ 15  Kini magsilbing mga banwag sa kalangitan* aron maghatag ug kahayag sa yuta.” Ug nahitabo kini. 16  Gibuhat sa Diyos ang adlaw ug ang bulan.* Ang adlaw mohatag ug kahayag sa maadlaw+ ug ang bulan mohatag ug kahayag sa magabii. Siya naghimo sab ug mga bituon.+ 17  Gibutang kini sa Diyos diha sa kalangitan* aron maghatag ug kahayag sa yuta, 18  maghatag ug kahayag sa maadlaw ug sa magabii, ug aron mabahin ang kahayag ug ang kangitngit.+ Unya nakita sa Diyos nga kini maayo. 19  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaupat nga adlaw. 20  Dayon ang Diyos miingon: “Motungha sa katubigan ang daghang buhing linalang,* ug manglupad sa kalangitan* ang nagalupad nga mga mananap.”+ 21  Ug gibuhat sa Diyos ang dagkong linalang* sa dagat ug ang tanang buhing linalang nga magpanon sa katubigan, ug ang nagalupad nga mga mananap, sumala sa ilang matang. Ug nakita sa Diyos nga kini maayo. 22  Gipanalanginan sila sa Diyos, nga nag-ingon: “Pagsanay ug pagdaghan kamo ug pun-a ang kadagatan.+ Ug modaghan sab sa yuta ang nagalupad nga mga mananap.” 23  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikalimang adlaw. 24  Dayon ang Diyos miingon: “Motungha sa yuta ang lainlaing klase sa buhing linalang,* ang anad nga mga hayop, ang nagakamang nga mga mananap,* ug ang ihalas nga mga mananap, sumala sa ilang matang.”+ Ug nahitabo kini. 25  Gibuhat sa Diyos ang ihalas nga mga mananap, ang anad nga mga hayop, ug ang tanang nagakamang nga mananap sa yuta, sumala sa ilang matang. Ug nakita sa Diyos nga kini maayo. 26  Dayon ang Diyos miingon: “Magbuhat tag+ tawo sumala sa atong larawan,+ nga kaamgid+ nato, ug gamhan nila ang tibuok yuta apil ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ang anad nga mga hayop, ug ang matag nagakamang nga mananap.”+ 27  Ug gibuhat sa Diyos ang tawo sumala sa iyang larawan, sa larawan sa Diyos iyang gibuhat siya; lalaki ug babaye iyang gilalang sila.+ 28  Unya ang Diyos nagpanalangin kanila ug miingon: “Panganak mo ug pagdaghan, pun-a ang yuta+ ug gamhi kini.+ Gamhi+ sab ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ug ang matag buhing linalang sa yuta.” 29  Dayon ang Diyos miingon: “Ania, akong gihatag kaninyo ang matag tanom nga magpatunghag binhi nga naa sa tibuok yuta ug ang matag kahoy nga ang bunga may binhi. Kini ang inyong pagkaon.+ 30  Ug sa tanang ihalas nga mananap sa yuta ug sa tanang nagalupad nga mananap sa kalangitan ug sa tanang nagakamang nga mananap nga may kinabuhi,* gihatag nako ang tanang lunhaw nga tanom ingong pagkaon.”+ Ug nahitabo kini. 31  Human niana nakita sa Diyos nga maayo kaayo ang tanan niyang gibuhat.+ Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaunom nga adlaw.

Mga Footnote

O “gilalang.”
O “ug walay sulod.”
O “ang espiritu sa Diyos.”
Nagtumong sa atmospera.
O “mga tinubdan sa kahayag.”
Literal, “hawan sa kalangitan.”
Literal, “hawan sa kalangitan.”
O “ang duha ka dagkong banwag.”
Literal, “hawan sa kalangitan.”
O “kalag.”
O “sa hawan, sa kalangitan ibabaw sa yuta.”
O “kalag.”
O “kalag.”
Mahimong maglakip sa mga reptilya ug ubang klase sa mananap nga lahi sa ihalas ug binuhing mga hayop, langgam, ug isda.
O “kinabuhi ingong kalag; nga buhing kalag.”