Genesis 15:1-21

  • Pakigsaad sa Diyos kang Abram (1-21)

    • Gitagna ang 400 ka tuig nga pag-antos (13)

    • Saad sa Diyos kang Abram gisubli (18-21)

15  Human niini, si Jehova nakigsulti kang Abram pinaagig panan-awon: “Ayawg kahadlok,+ Abram. Panalipdan ka nako.*+ Dako unya kaayo ang imong ganti.”+  Si Abram mitubag: “Soberanong Ginoong Jehova, unsay kapuslanan sa imong ihatag, nga wala man koy anak ug ang makapanunod sa tanan nakong katigayonan mao si Eliezer+ nga taga-Damasco?”  Si Abram midugang: “Wala ko nimo hatagig anak,*+ ug ang akong manununod maoy sulugoon sa akong panimalay.”  Apan giingnan siya ni Jehova, “Dili siya ang imong manununod, kondili ang imo mismong anak.”*+  Unya gidala sa Diyos si Abram sa gawas ug giingnan: “Palihog, tan-aw sa langit ug ipha ang mga bituon, kon imo kining maihap.” Dayon siya miingon: “Ang imong kaliwat* mahimong ingon niana ka daghan.”+  Ug siya nagpakitag pagtuo kang Jehova,+ ug tungod niana Iyang giisip siya nga matarong.+  Unya siya midugang: “Ako si Jehova, ang nagpagawas kanimo sa Ur sa mga Caldeanhon, aron ihatag kanimo kining yutaa aron imong mapanag-iya.”+  Niini siya miingon: “Soberanong Ginoong Jehova, unsaon nako pagseguro nga ako ning mapanag-iya?”  Siya mitubag kang Abram: “Pagkuhag usa ka dumaga nga baka nga tulo ka tuig ang kagulangon, usa ka bayeng kanding nga tulo ka tuig ang kagulangon, usa ka laking karnero nga tulo ka tuig ang kagulangon, usa ka tukmo, ug usa ka piso nga salampati.” 10  Busa gikuha niya kining tanan ug gipikas ang mga lawas niini. Dayon iyang gilinya sa tuo ang pikas nga bahin niini ug sa wala ang pikas nga bahin,* apan wala niya pikasa ang mga langgam. 11  Ug ang mga langgam nga mandadagit nanugpa sa mga patayng hayop, apan gipang-abog kini ni Abram. 12  Sa hapit nang mosalop ang adlaw, si Abram hinanok nga natulog, ug siya nagdamgo ug makahahadlok nga kangitngit. 13  Unya ang Diyos miingon kang Abram: “Angay kang mahibalo nga ang imong kaliwat* mopuyo sa yuta nga dili ilaha, ug ang mga tawo didto mag-ulipon ug magpaantos kanila sulod sa 400 ka tuig.+ 14  Apan akong silotan ang nasod nga mag-ulipon kanila,+ ug human niana sila mogawas sa maong yuta nga magdalag daghang butang.+ 15  Bahin kanimo, makapahimulos kag taas nga kinabuhi ug mamatay* nga malinawon ug ilubong.+ 16  Apan ang ikaupat nga henerasyon sa imong kaliwatan mao nay mamalik dinhi,+ kay dili pa panahon nga silotan ang mga Amorihanon.”+ 17  Dihang misalop ang adlaw ug mingitngit na pag-ayo, mitungha ang nag-aso nga hudno, ug may miagi nga nagkalayong sulo taliwala sa pinikas nga mga hayop. 18  Nianang adlawa si Jehova mihimog pakigsaad kang Abram,+ nga nag-ingon: “Sa imong kaliwat* nako ihatag kining yutaa,+ gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dakong suba, ang suba sa Euprates:+ 19  ang yuta sa mga Kenihanon,+ Kenizihanon, Kadmonihanon, 20  Hitihanon,+ Perizihanon,+ Repaim,+ 21  Amorihanon, Canaanhon, Girgasihanon, ug Jebusihanon.”+

Mga Footnote

Literal, “Ako ang imong taming.”
Literal, “binhi.”
Literal, “ang usa nga mogawas gikan sa sulod nimo.”
Literal, “binhi.”
O “iyang giplastar ang matag bahin nga magkaparis.”
Literal, “binhi.”
O “ug moadto sa imong mga katigulangan.”
Literal, “binhi.”