Genesis 2:1-25

  • Diyos nagpahulay sa ikapitong adlaw (1-3)

  • Jehova nga Diyos, Magbubuhat sa langit ug yuta (4)

  • Lalaki ug babaye sa tanaman sa Eden (5-25)

    • Tawo giporma gikan sa abog (7)

    • Kahoy sa kahibalo gidili (15-17)

    • Babaye gibuhat (18-25)

2  Busa nahuman ang langit ug ang yuta ug ang tanang naa niini.*+  Sa wala pa ang ikapitong adlaw, natapos sa Diyos ang tanan niyang gibuhat, ug sa ikapitong adlaw siya nagpahulay gikan sa tanan niyang buhat.+  Ug gipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw ug gihimo kining sagrado, kay niining adlawa siya nagpahulay sa tanan niyang gibuhat. Nahimo na sa Diyos ang tanang butang sumala sa iyang katuyoan.  Kini ang kasaysayan sa langit ug sa yuta sa panahon nga gibuhat* kini, sa adlaw nga gihimo ni Jehova* nga Diyos ang yuta ug ang langit.+  Wala pay nanurok nga kahoykahoy o ubang tanom sa yuta, kay wala pa paulani ni Jehova nga Diyos ang yuta ug wala pay tawo nga motikad niini.  Apan may alisngaw nga mosaka gikan sa yuta, ug kini ang nagbasa sa tibuok yuta.  Ug giporma ni Jehova nga Diyos ang tawo gikan sa abog+ sa yuta. Unya iyang gihuypan ang mga bangag sa ilong niini sa gininhawa sa kinabuhi,+ ug ang tawo nahimong buhing persona.*+  Dugang pa, si Jehova nga Diyos naghimog usa ka tanaman* sa Eden,+ sa may sidlakan; ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat.+  Busa gipatubo ni Jehova nga Diyos diha sa yuta ang tanang kahoy nga nindot tan-awon ug may bunga nga maayong kaonon apil ang kahoy sa kinabuhi+ sa tunga sa tanaman ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan.+ 10  Karon dihay suba nga nagaagos gikan sa Eden nga maoy nagpatubig sa tanaman. Ug gikan didto, nabahin kini sa upat ka suba. 11  Ang ngalan sa una maoy Pison; kini ang naglibot sa tibuok yuta sa Havila, diin dunay bulawan. 12  Maayog klase ang bulawan niining yutaa. Naa poy bedelio* ug batong onyx didto. 13  Ang ngalan sa ikaduhang suba maoy Gihon; kini ang naglibot sa tibuok yuta sa Cus. 14  Ang ngalan sa ikatulong suba maoy Hidekel;*+ kini ang nagaagos padulong sa sidlakan sa Asirya.+ Ug ang ikaupat nga suba mao ang Euprates.+ 15  Gipapuyo ni Jehova nga Diyos ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy motikad ug moatiman niini.+ 16  Si Jehova nga Diyos nagsugo usab sa tawo: “Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod matagbaw ka.+ 17  Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan, ayaw gayod ug kaon sa bunga niini, kay sa adlaw nga mokaon ka niini mamatay gyod ka.”+ 18  Unya si Jehova nga Diyos miingon: “Dili maayo nga padayong mag-inusara ang tawo. Buhatan nako siyag katimbang, ingong iyang kauban.”+ 19  Gihimo ni Jehova nga Diyos gikan sa abog ang tanang ihalas nga mananap sa yuta ug ang tanang nagalupad nga mananap sa kalangitan, ug iyang gidala kini sa tawo aron masayran kon unsay ingalan sa tawo kanila. Kon unsay ingalan sa tawo sa matag buhing linalang,* kini nay ngalan niini.+ 20  Busa ginganlan sa tawo ang tanang anad nga hayop, ang mga langgam sa kalangitan, ug ang tanang ihalas nga mananap sa yuta. Apan ang tawo walay katimbang ingong iyang kauban. 21  Busa gipahinanok ni Jehova nga Diyos ang tawo, ug samtang siya natulog, iyang gikuhaan siyag usa ka gusok dayon gitak-op ang unod sa dapit diin kini gikuha. 22  Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Diyos gikan sa lalaki gihimo niyang babaye, ug iya kining gidala sa lalaki.+ 23  Unya ang lalaki miingon: “Sa kataposan kini ang bukog sa akong mga bukogUg unod sa akong unod. Siya tawgon nga Babaye,Kay gikuha siya gikan sa lalaki.”+ 24  Mao nga ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug siya moipon* sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod.+ 25  Ug silang duha, ang lalaki ug ang iyang asawa, nagpabiling hubo+ apan wala sila maulaw.

Mga Footnote

O “tanan nilang panon.”
O “gilalang.”
Dinhi unang mabasa ang ngalan sa Diyos, יהוה (YHWH), nga nakapalahi kaniya sa ubang diyos. Tan-awa ang Apendise A4.
O “kalag.” Hebreohanon, neʹphesh, nga literal nga nagkahulogang “nagginhawa nga linalang.” Tan-awa sa Glossary.
O “garden.”
Humot nga tagok gikan sa pipila ka kahoy.
O “Tigris.”
O “kalag.”
O “magpabilin.”