Genesis 39:1-23

  • Si Jose sa balay ni Potipar (1-6)

  • Jose mibalibad sa asawa ni Potipar (7-20)

  • Nabilanggo si Jose (21-23)

39  Karon si Jose gidala sa mga Ismaelinhon+ sa Ehipto.+ Gipalit siya sa Ehiptohanong si Potipar,+ nga opisyal sa palasyo sa Paraon ug pangulo sa mga bantay.  Apan si Jehova nag-uban kang Jose,+ mao nga siya nagmalamposon ug nahimong tigdumala sa balay sa iyang Ehiptohanong agalon.  Nakita sa iyang agalon nga si Jehova nag-uban kaniya ug nga si Jehova nagpalampos sa tanan niyang gibuhat.  Si Jose padayong giuyonan ni Potipar, ug nahimo siyang personal nga tig-alagad niini. Busa gitudlo niya siya ingong tigdumala sa iyang balay ug sa tanan nga iyaha.  Sukad niadto, si Jehova padayong nagpanalangin sa panimalay sa Ehiptohanon tungod kang Jose, ug gipanalanginan ni Jehova ang tanan niyang nabatonan sa balay ug sa uma.+  Ngadtongadto gisalig niya kang Jose ang tanang butang nga iyaha, ug wala na siyay hunahunaon pa gawas sa iyang gustong kaonon. Si Jose nagdako nga maayog pamarog ug guwapo.  Karon ang asawa sa iyang agalon naibog kang Jose ug miingon: “Dulog nako.”  Apan siya mibalibad ug miingon sa asawa sa iyang agalon: “Ang akong agalon walay gikabalak-an sa iyang balay tungod nako, ug gisalig niya kanako ang tanan nga iyaha.  Wala nay molabaw nako niining balaya, ug wala siyay gidili kanako gawas kanimo, kay asawa ka niya. Dili ko makaako sa pagbuhat niining dakong pagkadaotan ug magpakasala sa Diyos!”+ 10  Busa adlaw-adlaw niyang giagni si Jose, apan wala gyod siya makigdulog kaniya o makig-uban kaniya. 11  Usa ka adlaw niana, si Jose misulod sa balay aron himoon ang iyang buluhaton, ug walay mga sulugoon sa sulod sa balay. 12  Unya gibira niya ang besti ni Jose ug miingon: “Dulog nako!” Apan gibiyaan ni Jose ang iyang besti ug midagan sa gawas. 13  Dihang nabilin sa iyang kamot ang besti ni Jose kay midagan kini sa gawas, 14  gitawag niya ang mga lalaking sulugoon sa iyang balay ug giingnan: “Gipakaulawan ta niining Hebreohanon nga gidala sa akong bana. Gusto ko niyang lugoson, apan misiyagit kog kusog. 15  Pagkadungog niya nga misiyagit ko, midagan siya sa gawas ug nabiyaan niya ang iyang besti.” 16  Dayon gibutang niya ang besti ni Jose sa iyang kilid hangtod nga miuli ang agalon niini. 17  Unya gisulti niya ang samang butang sa iyang bana: “Gipakaulawan ko sa Hebreohanong sulugoon nga imong gidala dinhi. 18  Apan pagsiyagit nako, midagan siya sa gawas ug nabiyaan niya ang iyang besti sa akong kiliran.” 19  Pagkadungog ni Potipar sa iyang asawa nga miingon: “Mao kini ang gibuhat sa imong sulugoon kanako,” misilaob ang iyang kasuko. 20  Busa ang agalon ni Jose nagdala kaniya sa bilanggoan, diin gibutang ang mga binilanggo sa hari, ug siya gibilanggo didto.+ 21  Apan si Jehova padayong nag-uban kang Jose ug nagpakitag maunongong gugma kaniya ug nagpanalangin kaniya aron mauyonan siya sa pangulong opisyal sa bilanggoan.+ 22  Busa gisalig sa pangulong opisyal sa bilanggoan kang Jose ang tanang binilanggo sa bilanggoan, ug siyay tigpatuman sa tanan nilang buluhaton didto.+ 23  Ang pangulong opisyal sa bilanggoan wala mabalaka sa tanang butang nga iyang gipaatiman kang Jose, kay si Jehova nag-uban kang Jose ug gipalampos ni Jehova ang tanan niyang gibuhat.+

Mga Footnote