Genesis 23:1-20

  • Kamatayon ug lubnganan ni Sara (1-20)

23  Si Sara nabuhig 127 ka tuig; kana ang gitas-on sa iyang kinabuhi.+  Si Sara namatay sa Kiriat-arba,+ nga mao ang Hebron,+ sa yuta sa Canaan,+ ug si Abraham nagbangotan ug mihilak tungod kang Sara.  Unya si Abraham mibiya sa patayng lawas sa iyang asawa ug miingon sa mga kaliwat ni Het:+  “Langyaw ko ug lalin sa inyong lugar.+ Papalita kog yuta nga kalubngan sa akong asawa.”  Ang mga kaliwat ni Het mitubag kang Abraham:  “Paminawa mi, akong ginoo. Nakita namo nga ikaw usa ka pangulo nga pinili sa Diyos.*+ Puwede nimong ilubong ang imong asawa sa among kinamaayohang lubnganan. Bisan kinsa namo andam mohatag ug luna nga kalubngan sa imong asawa.”  Busa si Abraham miyukbo sa mga molupyo sa yuta, sa mga kaliwat ni Het,+  ug miingon: “Kon mosugot mo nga ilubong nako ang akong asawa dinhi, paminawa ko ninyo ug hangyoa si Epron nga anak ni Zohar  nga ibaligya niya kanako ang iyang langob sa Makpela, nga naa sa tumoy sa iyang yuta. Paliton nako ni sa inyong atubangan bisag pila ka plata+ ang kantidad niini aron duna koy yuta nga kalubngan.”+ 10  Karon si Epron naglingkod taliwala sa mga kaliwat ni Het. Busa si Epron nga Hitihanon mitubag kang Abraham nga madungog sa mga kaliwat ni Het ug sa tanang nanulod sa ganghaan sa siyudad,+ nga nag-ingon: 11  “Dili, akong ginoo! Paminawa ko. Akong ihatag nimo ang yuta ug ang langob nga naa niini. Atubangan sa akong katawhan, ako kining ihatag nimo. Ilubong didto ang patayng lawas sa imong asawa.” 12  Niana si Abraham miyukbo atubangan sa mga tawo sa yuta 13  ug miingon kang Epron nga madungog sa mga tawo: “Dili, paminawa ko. Bayran nako ang yuta. Dawata kining plata aron malubong nako didto ang akong asawa.” 14  Unya si Epron mitubag kang Abraham: 15  “Pamati nako, akong ginoo. Kining yutaa mokantidad ug 400 ka siklo* nga plata, apan dili kana importante. Ilubong lang didto ang imong asawa.” 16  Pagkadungog ni Abraham sa gisulti ni Epron, si Abraham nagtimbang ug plata para kang Epron, sumala sa kantidad nga gisulti niya nga nadungog sa mga kaliwat ni Het, 400 ka siklo* nga plata base sa pangtimbang nga dinawat sa mga negosyante.+ 17  Busa ang yuta ni Epron sa Makpela, nga atbang sa Mamre—ang yuta, langob, ug ang tanang kahoy niini⁠— 18  napalit ni Abraham atubangan sa mga kaliwat ni Het, atubangan sa tanang nanulod sa ganghaan sa siyudad. 19  Human niadto gilubong ni Abraham si Sara nga iyang asawa sa langob sa yuta sa Makpela nga atbang sa Mamre, nga mao ang Hebron, sa yuta sa Canaan. 20  Busa ang yuta ug ang langob nga naa niini napanag-iya ni Abraham atubangan sa mga kaliwat ni Het. Ug didto niya gilubong ang iyang asawa.+

Mga Footnote

O posible, “usa ka bantogang pangulo.”
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.