Genesis 12:1-20

  • Abram mibiya sa Haran ug miadto sa Canaan (1-9)

    • Saad sa Diyos kang Abram (7)

  • Abram ug Sarai sa Ehipto (10-20)

12  Ug si Jehova miingon kang Abram: “Biya sa imong yuta ug sa imong mga paryente ug sa panimalay sa imong amahan, ug adto sa yuta nga akong ipakita kanimo.+  Himoon ka nako nga dakong nasod, ug panalanginan ti ka. Himoon nakong mainila ang imong ngalan, ug ikaw mahimong panalangin sa uban.+  Akong panalanginan kadtong manghinaot ug kaayohan kanimo, ug akong tunglohon kadtong magtunglo kanimo,+ ug ang tanang banay sa yuta seguradong mapanalanginan* pinaagi kanimo.”+  Busa si Abram milakaw sumala sa gisugo ni Jehova kaniya, ug si Lot miuban niya. Si Abram 75 anyos pagbiya niya sa Haran.+  Gidala ni Abram ang iyang asawa nga si Sarai+ ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot,+ apil ang tanang katigayonan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya+ sa Haran. Ug sila mipanaw paingon sa yuta sa Canaan.+ Pag-abot nila sa Canaan,  gilatas ni Abram ang yuta hangtod sa rehiyon sa Sekem,+ duol sa dagkong kahoy sa More.+ Niadtong panahona, mga Canaanhon ang namuyo sa yuta.  Dayon si Jehova nagpakita kang Abram ug miingon: “Ihatag nako kining yutaa sa imong kaliwat.”*+ Busa naghimo siyag halaran nianang dapita, diin nagpakita si Jehova kaniya.  Sa ulahi, siya mibiya didto ug mibalhin sa kabukiran sa sidlakan sa Bethel+ ug nagtolda didto, diin ang Bethel naa sa kasadpan ug ang Ai+ naa sa sidlakan. Siya naghimog halaran didto para kang Jehova+ ug nagdayeg sa ngalan ni Jehova.+  Human niini, gihipos ni Abram ang iyang mga tolda ug mipaingon sa Negeb,+ nga nagkampo sa lainlaing lugar paingon didto. 10  Apan nahitabo ang gutom sa Canaan mao nga si Abram miadto sa Ehipto aron mopuyo didto kadiyot,*+ kay grabe ang gutom sa yuta.+ 11  Sa hapit na siyang mosulod sa Ehipto, iyang giingnan si Sarai nga iyang asawa: “Palihog paminaw! Guwapa kaayo ka.+ 12  Inigkakita sa mga Ehiptohanon nimo, moingon gyod sila, ‘Iya ning asawa.’ Unya ila kong patyon, ug kuhaon ka nila.* 13  Palihog ingna sila nga magsoon ta, aron walay daotang mahitabo nako tungod nimo, ug maluwas ang akong kinabuhi.”*+ 14  Pagsulod ni Abram sa Ehipto, nakita sa mga Ehiptohanon nga guwapa kaayo ang babaye. 15  Nakita sab siya sa mga prinsipe sa Paraon, ug gisultihan nila ang Paraon kon unsa siya ka guwapa, mao nga gidala siya sa balay sa Paraon. 16  Tungod kaniya, maayo kaayo ang pagtratar sa Paraon kang Abram. Gani si Abram gihatagan ug mga karnero, baka, mga asno ug asna, mga sulugoong lalaki ug babaye, ug mga kamelyo.+ 17  Unya ang Paraon ug ang iyang panimalay gihampak ni Jehova ug grabeng mga sakit* tungod kang Sarai nga asawa ni Abram.+ 18  Busa gipatawag sa Paraon si Abram ug giingnan: “Unsa kining imong gibuhat kanako? Nganong wala man ko nimo tug-ani nga asawa nimo siya? 19  Nganong miingon man ka nga magsoon mo?+ Hapit na hinuon nako siya pangasaw-a. Nia imong asawa. Kuhaa siya ug lakaw!” 20  Busa gisugo sa Paraon ang iyang mga alagad nga ubanan pagawas sa Ehipto si Abram, ang iyang asawa, ug ang tanan nga iyaha.+

Mga Footnote

O “makabaton ug panalangin.”
Literal, “binhi.”
O “mopuyo didto ingong langyaw.”
O “ug dili ka nila patyon.”
O “kalag.”
O “ug mga katalagman.”