Isaias 66:1-24

  • Matuod ug bakak nga pagsimba (1-6)

  • Inahan nga Zion ug ang iyang mga anak (7-17)

  • Katawhan nagtigom aron mosimba didto sa Jerusalem (18-24)

66  Kini ang giingon ni Jehova: “Ang kalangitan mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong tiil.+ Busa asa man mo magtukod ug balay alang kanako,+Ug asa man ang akong pahulayanan?”+   “Gibuhat sa akong kamot kining tanang butang,Mao nga silang tanan milungtad,” miingon si Jehova.+ “Apan ang akong tan-awon mao ang mapainubsanonUg ang gun-ob ug espiritu nga nangurog* sa akong pulong.+   Ang usa nga nag-ihaw sa torong baka nahisama sa usa nga nagpatay ug tawo.+ Ang usa nga naghalad ug karnero nahisama sa usa nga nagbali sa liog sa iro.+ Ang usa nga nagtanyag ug gasa nahisama sa usa nga nagtanyag ug dugo sa baboy!+ Ang usa nga nagtanyag ug kamangyan+ ingong handomanan nahisama sa usa nga nagpahayag ug panalangin pinaagig mahikanhong mga pulong.*+ Gipili nila ang kaugalingon nilang mga dalan,Ug nalipay sila sa kon unsay dulumtanan.   Busa mopili kog mga paagi sa pagsilot kanila,+Ug ipadangat nako kanila ang mismong mga butang nga ilang gikalisangan. Kay dihang mitawag ko, walay mitubag;Dihang misulti ko, walay namati.+ Padayon silang nagbuhat sa kon unsay daotan sa akong mga mata,Ug gipili nila ang pagbuhat sa kon unsay dili makapalipay kanako.”+   Pamati sa pulong ni Jehova, kamong nangurog* sa iyang pulong: “Ang inyong mga igsoon nga nagdumot ug nagsalikway kaninyo tungod sa akong ngalan miingon, ‘Hinaot nga mahimaya si Jehova!’+ Apan Siya magpakita ug maghatag kaninyog kalipay, Ug sila ang pakaulawan.”+   Dunay tingog sa kaguliyang gikan sa siyudad, usa ka tingog gikan sa templo! Tingog kini sa pagbalos ni Jehova sa iyang mga kaaway sa kon unsay nahiangay kanila.   Sa wala pa siya magbati, siya nanganak.+ Sa wala pa siya mobatig kaul-ol sa pagpanganak, iyang gipanganak ang usa ka batang lalaki.   Kinsay nakadungog sukad ug butang nga sama niini? Kinsay nakakitag mga butang nga sama niini? Ipahimugso ba ang usa ka yuta sulod sa usa ka adlaw? O matawo ba ang usa ka nasod sa usa lang ka gutlo? Apan dihang ang Zion nagbati, siya nanganak dayon sa iyang mga anak.   “Ablihan ba nako ang tagoangkan ug unya dili nako tugotang matawo ang bata?” miingon si Jehova. “O ipahinabo ba nako nga ang bata ipanganak ug unya tak-opan nako ang tagoangkan?” miingon ang imong Diyos. 10  Pagsadya uban sa Jerusalem ug paglipay uban kaniya,+ kamong tanan nga nahigugma kaniya.+ Pagsadya pag-ayo uban kaniya, kamong tanan nga nagbangotan tungod kaniya, 11  Kay mosuso mo ug bug-os nga matagbaw gikan sa iyang dughan sa paghupay,Ug moinom mo pag-ayo ug malipay sa kadagaya sa iyang himaya. 12  Kay kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong ipaabot kaniya ang pakigdait samag suba+Ug ang himaya sa kanasoran samag nagbaha nga suba.+ Kamo mosuso ug kugoson,Ug kamo yugyogon diha sa mga tuhod. 13  Sama nga ang inahan maghupay sa iyang anak,Padayon usab mo nakong hupayon;+Ug hupayon mo tungod sa Jerusalem.+ 14  Makita ninyo kini, ug ang inyong kasingkasing magsadya,Ang inyong kabukogan molig-on samag bag-ong tubo nga sagbot. Ug ang kamot* ni Jehova mapaila ngadto sa iyang mga alagad,Apan ang iyang mga kaaway iyang silotan.”+ 15  “Kay si Jehova moabot samag kalayo,+Ug ang iyang mga karo samag unos,+Aron manimalos uban ang grabeng kasuko,Aron magbadlong uban ang siga sa kalayo.+ 16  Kay pinaagig kalayo ipahamtang ni Jehova ang iyang hukom,Oo, pinaagi sa iyang espada, batok sa tanang tawo;*Ug daghan unya ang pinatay ni Jehova. 17  “Kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug naghinlo sa ilang kaugalingon aron mosulod sa mga tanaman*+ sunod sa usa nga anaa sa taliwala, kadtong nagkaon sa unod sa mga baboy+ ug sa makaluod nga mga butang ug sa ilaga,+ silang tanan modangat sa ilang kataposan,” miingon si Jehova. 18  “Kay nahibalo ko sa ilang mga buhat ug sa ilang mga hunahuna, moanha ko sa pagtigom sa katawhan sa tanang kanasoran ug pinulongan, ug sila mangabot ug motan-aw sa akong himaya.” 19  “Ug magpahimutang kog ilhanan sa ilang taliwala, ug ang pipila niadtong nakaikyas ipadala nako ngadto sa kanasoran​—⁠sa Tarsis,+ Pul, ug Lud,+ kadtong nagapamana, sa Tubal ug Javan,+ ug sa lagyong isla⁠—​nga wala makadungog ug taho bahin kanako o makakita sa akong himaya; ug ilang imantala ang akong himaya taliwala sa kanasoran.+ 20  Ilang dad-on ang tanan ninyong igsoon gikan sa tanang kanasoran+ ingong gasa ngadto kang Jehova, nga magsakay sa mga kabayo, mga karo, mga karomatang inatopan, mga mula, ug sa tulin nga mga kamelyo, ngadto sa akong balaang bukid, ang Jerusalem,” miingon si Jehova, “sama sa dihang ang katawhan sa Israel magdala sa ilang gasa diha sa hinlo nga sudlanan ngadto sa balay ni Jehova.” 21  “Magkuha usab kog pipila aron himoong mga saserdote ug mga Levihanon,” miingon si Jehova. 22  “Kay sama nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta+ nga akong ginahimo magpabilin sa akong atubangan,” miingon si Jehova, “ang inyong kaliwat* ug ang inyong ngalan magpabilin usab.”+ 23  “Ug gikan sa bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan ug gikan sa igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay,Ang tanang tawo* mosulod aron moyukbo* sa akong atubangan,”+ miingon si Jehova. 24  “Ug sila manggula ug motan-aw sa mga patayng lawas sa mga tawo nga mirebelde kanako;Kay ang mga ulod diha sa patayng lawas dili mamatay,Ug ang kalayo nga nagaut-ot kanila dili mapalong,+Ug ang mga patayng lawas mahimong makaluod sa tanang katawhan.”*

Mga Footnote

O “mabalak-on bahin.”
O posible, “usa nga nagdayeg ug idolo.”
O “mabalak-on bahin.”
O “gahom.”
Literal, “unod.”
Linaing mga tanaman nga gigamit sa pagsimbag idolo.
Literal, “binhi.”
Literal, “unod.”
O “mosimba.”
Literal, “unod.”