Isaias 57:1-21

  • Ang matarong ug ang mga maunongon mahanaw (1, 2)

  • Giyagyag ang espirituwal nga prostitusyon sa Israel (3-13)

  • Kahupayan alang sa timawa (14-21)

    • Ang daotan nahisamag balorong dagat (20)

    • Walay kalinaw alang sa daotan (21)

57  Ang usa nga matarong nahanaw,Apan walay nagtagad niini. Ang mga maunongon gikuha,*+Ug walay nakasabot nga ang matarong gikuhaTungod* sa katalagman.   Siya mosulod sa kalinaw. Sila mamahulay sa ilang mga higdaanan,* ang tanan nga naglakaw diha sa katul-id.   “Apan bahin kaninyo, duol mo,Kamong mga anak sa babayeng barangan,Kamong mga anak sa mananapaw ug sa pampam:*   Kinsay inyong gikataw-an? Batok kang kinsa nga ginganga ninyo pag-ayo ang inyong baba ug kinsay inyong gidilaan? Dili ba mga anak man mo sa kalapasan,Mga anak sa panglimbong,+   Kansang pangibog nagdilaab taliwala sa dagkong kakahoyan,+Ilalom sa matag labong nga kahoy,+Kinsa nagpatay sa mga bata diha sa mga walog,*+Taliwala sa dagkong bato?   Ang hamis nga mga bato sa walog* imong gipakamahal.+ Oo, kini ang imong gipili. Nagbubo ka bisan niini ug mga halad nga ilimnon ug nagtanyag ug mga gasa.+ Malipay* ba ko niining mga butanga?   Giandam nimo ang imong higdaanan sa tumoy sa habog nga bukid,+Ug mitungas ka didto aron magtanyag ug halad.+   Gipahimutang nimo ang imong handomanan sa luyo sa pultahan ug sa haligi sa pultahan. Gibiyaan ko nimo ug naghubo ka;Mitungas ka ug gipadako nimo ang imong higdaanan. Ug nakigsaad ka kanila. Ganahan kang mohigda uban kanila sa ilang higdaanan,+Ug mitutok ka sa kinatawo sa lalaki.*   Miadto ka kang Melek* nga nagdalag lanaUg daghang pahumot. Gipadala nimo sa layo ang imong mga mensahero,Mao nga mikanaog ka sa Lubnganan.* 10  Naghago ka sa pagsubay sa daghan nimong dalan,Apan wala ka moingon, ‘Wala nay paglaom!’ Nakabaton ka pag-usab ug kusog. Mao nga wala ka moundang.* 11  Kinsa may imong gikalisangan ug gikahadlokanMao nga ikaw namakak?+ Wala ko nimo hinumdomi.+ Wala ka maghatag ug pagtagad.+ Naghilom lang ko ug wala manumbaling sa* imong gipanghimo,+Mao nga wala ka mahadlok kanako. 12  Iyagyag nako ang imong ‘pagkamatarong’+ ug ang imong mga buhat,+Ug dili kini makahatag ug kaayohan kanimo.+ 13  Dihang motuaw ka alang sa tabang,Ang imong gipanigom nga mga idolo dili makaluwas kanimo.+ Kining tanan padparon sa hangin,Paliron kini sa usa lang ka huyop,Apan ang modangop kanako makapanunod sa yutaUg makapanag-iya sa akong balaang bukid.+ 14  Kini igasulti, ‘Paghimo mog dalan, paghimo mo! Andama ang dalan!+ Kuhaa ang bisan unsang babag sa dalan sa akong katawhan.’” 15  Kay kini ang giingon sa Usa nga Hataas ug Halangdon,Kinsa mabuhi* hangtod sa hangtod+ ug kansang ngalan balaan:+ “Nagpuyo ko sa taas ug balaang dapit,+Apan uban kanako kadtong mga nahugno ug mapainubsanon,*Aron mapalagsik ang mga timawaUg mapalig-on ang kasingkasing niadtong mga nahugno.+ 16  Kay dili ko mobatok kanila hangtod sa hangtodO magpabiling nasuko;+Kay tungod kanako ang tawo maluya,+Bisan ang nagginhawang mga linalang nga akong gibuhat. 17  Nasuko ko kaniya tungod sa iyang sala, sa iyang pagtinguha nga mamentaha,+Busa gihampak nako siya, gitago nako ang akong nawong, ug nasuko ko. Apan padayon siyang naglakaw nga masukihon,+ nga nagsubay sa dalan sa iyang kasingkasing. 18  Nakita nako ang iyang mga dalan,Apan ayohon nako siya+ ug tultolan+Ug hupayon nako siya pag-usab+ ug ang iyang mga nagbangotan.”+ 19  “Gihimo nako ang bunga sa mga ngabil. Ang usa nga anaa sa layo ug ang usa nga anaa sa duol hatagan ug dumalayong kalinaw,”+ miingon si Jehova,“Ug ayohon nako siya.” 20  “Apan ang daotan nahisamag balorong dagat nga dili mahimong linaw,Ug ginakusokuso sa katubigan niini ang lusay ug lapok. 21  Walay kalinaw alang sa mga daotan,” miingon ang akong Diyos.+

Mga Footnote

O posible, “Gikan.”
Nagtumong sa kamatayon.
Sa lubnganan.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “Mahupay.”
Tan-awa sa Glossary.
Posibleng nagtumong sa pagsimba sa idolo.
O posible, “sa hari.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “kapoya.”
O “ug gitago nako ang.”
O “magpuyo.”
O “mapainubsanog espiritu.”